ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΜΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΥΤΙΕΣ

 

 

Παιχνιδοκαμώματα και βουτιές

Για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα «Παιχνιδοκαμώματα και βουτιές» παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής.

Δήλωση συμμετοχής

(Δήλωση ανά παιδί)

  

Επιλεγμένη δραστηριότητα:  

 
  Κόστος συμμετοχής:
 • 20 ευρώ: Παιχνιδοκαμώματα
 • 15 ευρώ: Βουτιές
 • 35 ευρώ: Παιχνιδοκαμώματα και βουτιές

 

Στοιχεία κηδεμόνα:  

 
Στοιχεία παιδιού:  

 
Διεύθυνση κατοικίας κηδεμόνα:  

Όροι Συμμετοχής  

 • Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα τηρείται σειρά προτεραιότητας στην υποβολή συμμετοχής, λόγω δυνατότητας περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων.
 • Ηλεκτρονικά Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποδεκτές μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη εκάστης εβδομάδας και ώρα 16.00. Μετά την προθεσμία αυτή μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας καλώντας στο 210-8176739 (κ. Νίκου, ώρες επικοινωνίας 15:15-17:00).
 • Το ποσό συμμετοχής δεν επιστρέφεται μετά την καταβολή του σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 • Ώρα προσέλευσης: 10:45 για το πρόγραμμα «Παιχνιδοκαμώματα» και 11:45 για το πρόγραμμα «Βουτιές», στα Εκπαιδευτήρια της Ελληνογερμανικής Αγωγής, Πλατάνου 4, Παλλήνη
 • Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής ο/η υπογράφων/ουσα δηλώνει υπεύθυνα ότι:
  α) όλα τα παραπάνω στοιχεία στη δήλωση συμμετοχής είναι ακριβή και ο/η υπογράφων/ουσα είναι νόμιμος κηδεμόνας του παιδιού,
  β) το παιδί και ο κηδεμόνας έχουν προβεί στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις και δύνανται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
  γ) συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες συμμετοχής στο πρόγραμμα.

  


Συναινώ στη λήψη και χρήση φωτογραφιών των άνω συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ελληνογερμανικής Αγωγής για ενημερωτικούς σκοπούς.

             


Κωδικός ασφαλείας: This Is CAPTCHA Image