ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
    ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 

CERN Ο διεθνής μαθηματικός διαγωνισμός «Καγκουρό» (www.kangaroo.gr) αποτελεί έναν ξεχωριστό διαγωνισμό με συμμετοχή τουλάχιστον 6,5 εκατομμυρίων μαθητών από 70 χώρες. Η φιλοσοφία του διαγωνισμού βασίζεται στην αρχή ότι τα μαθηματικά είναι μία κουλτούρα, η οποία πρέπει να παρέχεται σε όλους. ’Αλλωστε, καθώς τα μαθηματικά καλλιεργούν τη σκέψη και αποφέρουν πνευματική ικανοποίηση, δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο σε λίγους.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οι μαθητές όλων των τάξεων από τη Β' έως και τη ΣΤ' Δημοτικού ανεξάρτητα από τον τύπο ή τη μορφή του σχολείου τους. Τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις μαθηματικών και δεν απευθύνονται μόνο σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά. Ο κοινός νους, η καθαρή σκέψη και η αγάπη για τα μαθηματικά είναι αρκετά εφόδια, για να αντιμετωπίσει κανείς με επιτυχία τα θέματα του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγραφή και καταβολή του ποσού των 12,50 ευρώ (εκτός εξόδων τραπέζης). Το ποσό αυτό καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του διαγωνισμού, τα δώρα που παίρνουν όλοι οι συμμετέχοντες ανεξαρτήτως επίδοσης, τις βεβαιώσεις συμμετοχής καθώς και τα βραβεία των διακριθέντων.

Ημερομηνία των εξετάσεων του διαγωνισμού Καγκουρό για το έτος 2024:
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024, ώρα 9.00 π.μ.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 
Εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή»
Νηπιαγωγείο - Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο
Οδός Δημητρίου Παναγέα, 153 51 Παλλήνη Αττικής