Αρχική σελίδα | Η Ελληνογερμανική Αγωγή | Εγκαταστάσεις | Εκκρεμές του Φουκώ
 

Εκκρεμές του Φουκώ

Foucault's Pendulum | Foucault's pendulum at Ellinogermaniki Agogi | Questions-Exercises
 
QUESTIONS - EXERCISES
 

Foucault's pendulum is a suitable exhibit for teaching circular motion and the properties of pendulums to students. In this section a list of questions and exercises is proposed aiming at facilitating teachers evaluate the knowledge their students have acquired.


 
 Questions
1. If the length of the pendulum is changed, would that change its period?
2. If the amplitude of the oscillation is changed, would that change its period?
3. If the mass of the bob was greater, would that change its period?
4.
Given that the acceleration of gravity is g=9,81m/s2, how can we calculate the length of the pendulum using a stop watch?
5.
How long would it take for the pendulum to knock down all the pins underneath it had it been located in the equator?
6.
Given that the length of the pendulum is =7,8 meters can we calculate the acceleration of gravity at the latitude of Pallini?
7. Can you calculate the latitude at Pallini using the pendulum alone, without a GPS?
8.
What would the changes in the pendulum's period be had the pendulum been located in Moon instead of Earth (The length of the pendulum remains the same)?
9.
How long would it take for the pendulum to knock down all the pins underneath it had it been located in the North Pole?
10. 1What are the different kinds of motion around the earth's axis?
11. Why does the pendulum demonstrate the rotation of the earth?
12.
How long would it take for the plane to make a complete round if the pendulum was located at the North Pole and on the equator respectively?
   
  Exercises
1. Given that the Earth's period is T = 23h 56' calculate Earth's angular velocity (ω)

2.

Given that Paris' latitude is 48° 48', how long would it take for the plane to make a complete round? Why is it not 24 hours?
3.
Given that a pendulum located in San Francisco makes a revolution within 39,18 hours, what is the latitude of the city?
 
 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Ίδρυση
Εγκαταστάσεις
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια