ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο: ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Ονομα:  Σοφοκλής
Επάγγελμα:  Υπεύθυνος Ερευνας και Ανάπτυξης, Ελληνογερμανική Αγωγή
Ημερ. Γέννησης:  24 Ιουλίου 1970
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, πατέρας τριών παιδιών
Διεύθυνση:  Οδός Δημητρίου Παναγέα, 15351, Παλλήνη Αττικής
Tηλέφωνο εργασίας:  210 8176797
Fax:  210 8176797
e-mail: sotiriou@ea.gr
URL:  www.ea.gr/sotiriou

 

ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ


Οκτώβριος 2002 - σήμερα
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών έχει ως στόχο την προώθηση, ανάδειξη και η προβολή επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών και μελετών σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Ιούνιος 2005 - σήμερα
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ECSITE - European Network of Science Centers and Museums. Ο οργανισμός ECSITE αποτελεί ένα δίκτυο 385 Μουσείων Επιστημών και Ερευνητικών Ινστιτούτων από 35 χώρες της Ευρώπης που εργάζονται για την προώθηση των επιστημονικών ιδεών στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στους νέους ενώ ταυτόχρονα συμβαλλουν στο γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ τυπικών και άτυπων περιβαλλόντων εκπαίδευσης.

Οκτώβριος 1998 - σήμερα
Μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη δημιουργία της "Ανοικτής Τάξης" του δικτύου EDEN (European Distance Education Network). Το Δίκτυο έχει ως κύριο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης και την εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων για τη χρήση των ΤΠΕ και την ηλεκτρονική μάθηση (eLearning). Η ομάδα "Ανοικτή Τάξη" ειδικεύεται στις μελέτες και την καταγραφλη της επίδρασης των νέων τεχνολογιών στα Ευρωπαϊκά σχολεία.

Μάρτιος 2000 - σήμερα
Μέλος του Δικτύου STEDE (Science Teacher Education Development in Europe - Thematic Network). Στόχος του Δικτύου είναι η έρευνα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο θέμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών των Φυσικών Επιστημών τόσο στην εισαγωγή των νέων παιδαγωγικών μεθόδων στη διδασκαλία όσο και στη χρήση νέων εκπαιδευτικών εργαλείων και εφαρμογών.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ


Ιούνιος 1998
Ολοκλήρωση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα "Μελέτη δυνατοτήτων ανίχνευσης Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων με το τηλεσκόπιο ΝΕΣΤΩΡ", Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίδοση "Αριστα".

Σεπτέμβριος 1996
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην "Πυρηνική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων", Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίδοση "Αριστα".

Σεπτέμβριος 1994 - Ιούνιος 1995
Παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Μ.Ο. βαθμολογίας 8

Ιούνιος 1994 - Αύγουστος 1994
Παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος μαθημάτων του C.E.R.N. (European Center for Nuclear and Particle Research), Γενεύη, Ελβετία.

Φεβρουάριος 1993
Δίπλωμα Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίδοση "Αριστα".

Ιούνιος 1998
Απολυτήριο Λυκείου, Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, Βαθμός: 19 7/10 .

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ


1989 - 1990. Υποτροφία ΙΚΥ
1990 - 1991. Υποτροφία ΙΚΥ

1995 – 1998. Υποτροφία Ιδρύματος Μποδοσάκη

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ


Οκτώβριος 1998 - σήμερα

Υπεύθυνος Ερευνας και Ανάπτυξης στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "Ελληνογερμανική Αγωγή". Σχεδιασμός και ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων για την

 • Εισαγωγή της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑΕΕ) και των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδακτική μεθοδολογία
 • Εισαγωγή της Επιστημονικής Μεθοδολογίας στη διδακτική πρακτική των Φυσικών Επιστημών
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση,
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, κόμβων και βάσεων δεδομένων
 • Αρχική και δια βίου κατάρτιση και επιμόρφωση φοιτητών και εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική

Συντονισμός μεγάλου αριθμού ερευνητικών έργων στα πλαίσια Διεθνών συνεργασιών και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως

 • Έργο "COLLAGE", DG EAC/23/05 GR 008 (Πρόγραμμα eLearning). Δημιουργία μίας διαδυκτιακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει την αναταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού μέσω φορητών συσκευών και τη δημιουργία on-line εκπαιδευτικών παιχνιδιών με στόχο την εμπλοκή των μαθητών σε εκταταμμένα επεισόδεια μάθησης στα πλαίσια εκπαιδευτικών επισκέψεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, (2006-2007).
 • Έργο "CONNECT", www.connect-project.org IST-507844 (Πρόγραμμα FP6-IST, Action Line "Technology Enhanced Learning"), Δημιουργία ενός Εικονικού Πάρκου Φυσικών επιστημών για τη διασύνδεση Επιστημονικών κέντρων και σχολείων με την εισαγωγή εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη β' βάθμια εκπαίδευση. Δημιουργία εκπαιδευτικών διαδρομών ανάμεσα σε σχολεία και μουσεία μέσω της οπτικοποίησης φαινομένων και φυσικών παραμέτρων, (2004-2006)
 • Έργο "The Lab of Tomorrow", www.laboftomorrow.org IST-2000-25076 (Πρόγραμμα IST, Key Action "School of Tomorrow"), Εισαγωγή της τεχνολογίας αιχμής (wearable computers) στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη β' βάθμια εκπαίδευση, (2001-2004).
 • Έργο "Τhe School +: More than an educational platform for the school of tomorrow", IST-2000-25156, (Πρόγραμμα IST, Key Action "School of Tomorrow"). Ανάπτυξη του Παιδαγωγικού πλαισίου για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και η διαμόρφωση των δομών του σχολείου του αύριο (2000-2003).
 • Έργο "e-HERMES" (Ανάπτυξη του Παιδαγωγικού πλαισίου για την ένταξη της ΑΕΕ στην β'βάθμια εκπαίδευση) (www.ellinogermaniki.gr/e-Hermes/) (Πρόγραμμα SOCRATES, Δράση ODL). Το πρόγραμμα αποβλέπει στην εξοικείωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ και στην ένταξη της επιστημονικής μεθοδολογίας στη διδακτική πρακτική μέσω του μοντέλου της συνεργατικής μάθησης που προτείνει (1998-2000).
 • Έργο "YouRA: Young Rsearchers in Action" (Εφαρμογή της ΑΕΕ στην α' βάθμια εκπαίδευση) (www.ellinogermaniki.gr/ep/YouRA/) (Πρόγραμμα SOCRATES, Δράση ODL). To πρόγραμμα αποβλέπει στη δημιουργία μιας "ανοικτής" εικονικής τάξης και συνδυάζει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις τεχνικές της ΑΕΕ αλλά και την εφαρμογή της ΑΕΕ στην α' βάθμια εκπαίδευση (1999-2001).
 • Εργο "Agroweb" (Διαθεματική προσέγγιση στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικής πλατφόρμας κατανεμημένης μάθησης για τη β' βάθμια εκπαίδευση), www.ellinogermaniki.gr/ep/agroweb, (Πρόγραμμα SOCRATES, Δράση MINERVA), (2000-2002)

Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων, όπως

 • Έργο "Rural Wings" FP6-IP-516161/AERO-SPACE, υπεύθυνος ανάπτυξης εφρμογών που θα χρησιμοποιηθόυν για την εξ αποστάσεως κατάρτιση εκπαιδευτικών σε απομακρυσμένα σχολεία μέσω της δορυφορικής τεχνολογίας DVB-RCS. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 150 πιλοτικά σχολεία σε όλο τον κόσμο (2006-2009).
 • Έργο "Discovery Space" C517339/eTEN, www.discoveryspace.net, υπεύθυνος σχεδιασμού της διαδικτυακής πύλης του έργου που διασυνδεέι σχολεία, επιστημονικά πάρκα με ένα δίκτυο ρομποτικών τηλεσκοπίων σε όλο τον κόσμο. Στα πλαίσια του ίδιου έργου υπεύθυνος του σχεδιασμού της εφαρμογής του συστήματος παρακολούθησης των τηλεσκοπίων και του προγραμματισμού των παρατηρήσεων που ζητούνται (2005-2007).
 • Έργο "PENCIL" (Permanent European Resource Centre for Informal Learning), www.xplora.org FP6-511165/SCIENCE AND SOCIETY. Συνδέει 14 επιστημονικά κέντρα και μουσεία με σχολεία, μαθητές, συλλόγους εκπαιδευτικών, ερευνητικά εργαστήρια, εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και ειδικούς στην εκπαίδευση και στην επικοινωνία των Φυσικών Επιστημών. Κύριο παραδοτέο του έργου PENCIL είναι η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες που αποτελεί αναφορά για αυτές τις πρωτοποριακές πρακτικές διδασκαλίας συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών εργαλείων που αναπτύσσονται.
 • Έργο "EUROSPIN" (http://www.eurospin.ellinogermaniki.gr/), Ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας κατανεμημένης μάθησης για τη δημιουργία ενός μοντέλου συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στον Τύπο (Δράση CONNECT, Διεύθυνση "Εκπαίδευση και Πολιτισμός", Ευρωπαϊκή Επιτροπή), (Συντονιστής Ιδρυμα Μελετών Λαμπράκη 1999-2001),
 • Έργο "Training for Life" (Εξ αποστάσεως κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες στη χρήση των ΤΠΕ και στην εφαρμογή τους στις νέες μεθόδους εργασίας), www.ellinogermaniki.gr/ep/TFL (Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, Πιλοτικά Σχέδια), (Συντονιστής ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων, 2000-2002)
 • Έργο "Εισαγωγή της Πειραματικής Ερευνητικής Διαδικασίας στο Λύκειο" (Μεθοδολογία Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων σε Θεμελιώδεις Φυσικές Εννοιες και Νόμους - Η ερευνητική διαδικασία και η παραγωγή νέας γνώσης στις Φυσικές Επιστήμες ως πηγή συνεχούς ανανέωσης του περιεχομένου και της Διδακτικής μεθοδολογίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), (Πρόγραμμα Σχολεία Εφαρμογής Πιλοτικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, ΣΕΠΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), Συντονιστής Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", (1999-2000).
 • Έργο "Today's Stories", Χρήση εφαρμογών προηγμένης τεχνολογίας (wearable computers) για την ανάπτυξη ενός νέου περιβάλλοντος μάθησης, (ESE, Experimental School Environments, Διεύθυνση "Κοινωνία της Πληροφορίας", Ευρωπαϊκή Επιτροπή), (Συντονιστής Starlab Labs 1998-2001)

Το Τμήμα Ερευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής επιλέγει ύστερα από διαγωνισμό που προκήρυξε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Διεθνή Εκθεση "Salon de l' Education" που είχε ως θέμα την παρουσίαση επιτυχημένων εφαρμογών των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική και πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι (22-26 Νοεμβρίου 2000).

Ιούνιος 1993- σήμερα

Επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετοχή στα πειράματα ΝΕΣΤΩΡ και DELPHI. Το τηλεσκόπιο νετρίνων ΝΕΣΤΩΡ πρόκειται να ποντιστεί στα 4000μ βάθος σε απόσταση 20ν.μ. ΝΔ της Πύλου, με στόχο να εντοπίσει πηγές νετρίνων πολύ υψηλών ενεργειών, όπως οι Ενεργοί Γαλαξιακοί Πυρήνες. Ο ανιχνευτής σωματιδίων DELPHI ήταν εγκατεστημένος στον επιταχυντή LEP στο CERN.

Κύρια συμμετοχή

 • Στο σχεδιασμό και την κατασκευή των Οπτικών Στοιχείων του τηλεσκοπίου ΝΕΣΤΩΡ. Το τηλεσκόπιο θα διαθέτει 168 Οπτικά Στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν σε συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης. Παράλληλα ο χρόνος ζωής τους θα πρέπει να είναι μεγάλος ώστε να μην περιορίζεται η ανιχνευτική ικανότητα του τηλεσκοπίου.
 • Στο σχεδιασμό και την κατασκευή του συστήματος συλλογής δεδομένων (DAQ) του τηλεσκοπίου ΝΕΣΤΩΡ. Το σύστημα συλλογής δεδομένων του τηλεσκοπίου βασίζεται στη χρήση "γρήγορων" ηλεκτρονικών για την ψηφιοποίηση των παλμών που καταγράφουν τα Οπτικά Στοιχεία του τηλεσκοπίου.
 • Στην ανάπτυξη του κώδικα προσομοίωσης και ανακατασκευής τροχιών μιονίων για το τηλεσκόπιο ΝΕΣΤΩΡ. Ο αλγόριθμος περιλαμβάνει περισσότερες από 10000 γραμμές κώδικα και επιτρέπει την προσαρμογή του ενεργειακού κατωφλίου του τηλεσκοπίου ανάλογα με την ενεργειακή περιοχή που ερευνάται.
 • Στην ανάλυση δεδομένων του ανιχνευτή DELPHI. Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 1994-1996, στα πλαίσια της συμμετοχής της ερευνητικής ομάδος του Εργαστηρίου Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πείραμα DELPHI.
 • Στον ποιοτικό έλεγχο του ανιχνευτή DELPHI. Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 1995-1997.

Συμμετοχή στα ερευνητικά έργα

 • ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (Σύστημα μεταφοράς δεδομένων του Τηλεσκοπίου ΝΕΣΤΩΡ), Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (1996-1998)
 • ΛΑΕΡΤΗΣ (Υποθαλάσσιο εργαστήριο περιβαλλοντικών μελετών), Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (1997-2000)

Γνώση - Χρήση Υπολογιστικών Συστημάτων:

Άριστη γνώση Βάσεων Δεδομένων (δημιουργία και διαχείρηση) -Microsoft SQL και ORAQLE
(Συστήματα): VAX 4000 (DIGITAL)/VMS, ALPHA/UNIX, Windows, Linux,
(Προγράμματα): Microsoft Word, Excel, Photoshop, Autocad, Flash, Director.
(Γλώσσες): FORTRAN, C, C++, Pascal, V Basic, Virtual Studio, ASP.net, PERL, html.

Ξένες Γλώσσες:

Αγγλικά (Πολύ Καλά)
Γερμανικά (Πολύ Καλά)
Γαλλικά (Καλά)

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ


1997-σήμερα

Επιμορφωτής φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών στα πλαίσια των έργων που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Έργο Διάρκεια
(Χρονολογίες)
Αριθμός επιμορφούμενων Συμβολή στο συγκεκριμένο έργο
Επιμόρφωση (on-line) εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ (χρήση του Internet για επικοινωνία - Ανάπτυξη ιστοσελίδων) στα πλαίσια του προγράμματος Agroweb (SOCRATES - MINERVA) 2000-2001 10 (Ελλάδα)
10 (Πορτογαλλία)
10 (Δανία)
20 (Γερμανία)
10 (Αυστρία)
Ανάπτυξη του δικτυακού υλικού – Παρουσίαση των μαθημάτων - Τεχνική υποστήριξη
Επιμόρφωση των καθηγητών Θετικών Επιστημών στη χρήση νέων τεχνολογιών 2000-2001 20 (Ελλάδα)
20 (Ρουμανία)
20 (Ισπανία)
20 (Γερμανία)
20 (Αγγλία)
Ανάπτυξη Δικτυακού Υλικού επιμόρφωσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών α΄ βάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση νέων τεχνολογιών και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (πρόγραμμα YouRA, SOCRATES – ODL) 1999-2001 20 (Ελλάδα)
20 (Αυστρία)
20 (Ιταλία)
20 (Γερμανία)
20 (Ουγγαρία)
Συντονισμός του προγράμματος, ανάπτυξη του δικτυακού υλικού, υλοποίηση του σεμιναρίου
Επιμόρφωση φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη χρήση ΤΠΕ (ανάπτυξη ιστοσελίδων, Flash, Director) Ιούνιος - Ιούλιος 2000 10 Υλοποίηση του σεμιναρίου
Επιμόρφωση φοιτητών του Velje Business College στις νέες τεχνολογίες (LEONARDO DA VINCI programme) Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2000 5 (Δανία) Υλοποίηση του σεμιναρίου
Επιμόρφωση καθηγητών Θετικών επιστημών στη χρήση νέων τεχνολογιών και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (πρόγραμμα e-HERMES, SOCRATES – ODL) 1998-2000 20 (Ελλάδα)
20 (Αυστρία)
20 (Ελβετία)
20 (Γερμανία)
20 (Ουγγαρία)
Συντονισμός του προγράμματος, ανάπτυξη του δικτυακού υλικού, υλοποίηση του σεμιναρίου
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών α’ βάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Εργο ΣΕΠΠΕ «Νερό», 1999) 1999 20 Συντονισμός του προγράμματος, ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού, υλοποίηση του σεμιναρίου
Επιμόρφωση φοιτητών του Φυσικού Τμήματος και του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική (πρόγραμμα NETDAYS EUROPE 1998) Οκτώβριος – Νοέμβριος 1998 200 Συντονισμός του προγράμματος, ανάπτυξη του δικτυακού υλικού, υλοποίηση του σεμιναρίου
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια (και) με χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 3.4.β) 1996 – 2001 100 Υποστήριξη και καθοδήγηση φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης και επιμόρφωσή τους στη χρήση νέων τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική διαδικασία.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ


Αυτοδύναμα βιβλία (ενδεικτικά)

Ο Σοφοκλής Σωτηρίου είναι συγγραφέας περισσοτέρων από 15 εκπαιδευτικών βιβλίων και εγχειριδίων εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, από το 1999 έως σήμερα. Επίσης είναι υπεύθυνος για την έκδοση πρακτικών τριών (3) διεθνών συνεδρίων τα δύο τελευταία χρόνια. Αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω.

 1. "Ερευνώ και Ανακαλύπτω", Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Ε' και ΣΤ' Δημοτικού (βιβλίο μαθητή, φύλλα εργασιών και βιβλίο δασκάλου). Το βιβλίο εγκρίθηκε ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδίδεται από τον ΟΕΔΒ και χρησιμοποιείται στα σχολεία από τον Σεπτέμβριο του 2001 και σε νέα έκδοση από το 2007.
 2. "CONNECT: Designing the classroom of tomorrow", ISBN 960-8339-82-0, εκδ. EΠINOIA Α.Ε, Αθήνα, 2005.
 3. "The Pathway to High Quality Science Teaching", ISBN 960-8339-60-X, εκδ. EΠINOIA Α.Ε, Αθήνα, 2005.
 4. "Lab of Tomorrow: Guide of Good Practice", ISBN 960-8339-51-0, εκδ. ΕΠΙΝΟΙΑ Α.Ε., Αθήνα, 2004
 5. Το κεφάλαιο "Innovative Application of ICT in Everyday Teaching" στο βιβλίο "Learning Innovations with ICT: Socio-economic Perspectives in Europe", Mario Barajas (ed.), ISBN 84-475-2748-4, Publications de la Universita Barcelona, 2003.
 6. "Evaluation of ODL's Implementation in secondary and primary education", ISBN 960-03-3200-2 εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Αθήνα, 2001.
 7. "e-Hermes project: Open and Distance Learning in secondary Education", ISBN 960-7566-88-2, εκδ. EΠINOIA Α.Ε., Αθήνα, 1999.

Πρωτότυπες εργασίες σε περιοδικά/συνέδρια με κριτές

Ο Σοφοκλής Σωτηρίου είναι συγγραφέας περισσοτέρων από 30 πρωτότυπων εργασιών από το 1996 έως σήμερα. Αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω.

 1. "NESTOR: A status report", (NESTOR collaboration) Nuclear Physics B (Proc. Suppl.) 48 (1996) 469-471.
 2. "NESTOR - A: Towards the full tower", S.A.Sotiriou, Proceedings of the Joint Particle Physics Meeting, 27-31 May 1997, Ouranoupolis, edited by A.Nicolaides.
 3. "Finite element stress analysis of the Al frame for the NESTOR detector", (NESTOR collaboartion) Nuclear Physics B (Proc. Suppl.) 61 (1998) 151-158
 4. "Mu-metal mesh for the Optical Module of the underwater neutrino telescope NESTOR", (NESTOR collaboartion) Nuclear Physics B (Proc. Suppl.) 61 (1998) 159-163
 5. "The ODL in secondary education" (S.A Sotiriou et al.) Proceedings of the EDEN annual conference " ICT and Human Resources Development: New opportunities for European co-operation", 3-5 October 1999, Moscow, Russia
 6. "The e-Hermes project: Interactive forms of Distance Learning in secondary education", (e-Hermes collaboration) Open praxis Vol 1 (2000) 24-307.
 7. "Monitoring and Evaluation of ODL's Implementation in secondary education - The e-Hermes project", (e-Hermes collaboration), ISBN 972-674-316-8, edited by Armando Rocha Trindade, Universidade Aberta, Lisbon, June 2000.
 8. "The YouRA project - An ODL application for elementary school", (YouRA collaboration), ISBN 972-674-316-8, edited by Armando Rocha Trindade, Universidade Aberta, Lisbon, June,2000.
 9. "Ανοικτή και εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ", (συνεργασία ΕΡΜΗΣ), Πρακτικά Συνεδρίου "Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Λευκωσία, Μάιος 2000.
 10. "The development of an electronic environment enabling modelling tools for science teaching", (S.A. Sotirou, M. Sarris, S. Savas), GIREP Conference "Physics teacher Education Beyond 2000", Barcelona, August 2000
 11. "The NESTOR Optical Module", (NESTOR collaboration), submitted to Nuclear Instruments and Methods in Physics Research (NIM), December 2000, (accepted February 2001)
 12. "The Lab of Tomorrow Project: A constructivist Approach in Science Teaching Through Emerging Technologies", Learning Technology Magazine, Learning Technology Society of IEEE Computer Society, Vol.4 Issue 4, October 2002, pp 19-21.
 13. "Science Teachers Training Across Europe: Establishing a pathway for a common science teachers training framework", Second International GIREP Seminar 2003 "Quality Development in Teacher Education and Training", Mariz Michelini (ed.), ISBN 88-8420-225-6.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Ο Σοφοκλής Σωτηρίου έχει παρουσιάσει τις εργασίες του σε περισσότερα από 60 συνέδρια από το 1993 έως σήμερα. Αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω.

 1. "Διάλογοι πάνω σε δύο επιστήμες" (Σ.Α.Σωτηρίου) Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Κομοτηνή, 1993
 2. "Η κυμματομηχανική του Schroedingen" (Σ.Α.Σωτηρίου) Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Κομοτηνή, 1993
 3. "The response of the NESTOR optical sensor" (S.A. Sotiriou, Ch. Kourkoumelis) Proceedings of the 3rd NESTOR International Workshop , 1993, Pylos (ed. L.K. Resvanis).
 4. "The NESTOR neutrino telescope", (NESTOR collaboration) JOHNS HOPKINS Workshop on "Theory meets Experiment", August 31- September 2 1994, Florence, Italy.
 5. "NESTOR project: A status report", (NESTOR collaboration) XXXIst Recontres de Moriond "Dark matter in Cosmology, Quantum measurements and Experimental Gravitation", January 20-27 1996, Les Arcs, Savoie, France.
 6. "Το τηλεσκόπιο νετρίνων ΝΕΣΤΩΡ", (συνεργασία ΝΕΣΤΩΡ) Z? ?????????? ???????? E????? E?????? ??????? (7th Annual Meeting of Greek Physicists), 1996, H???????, K????.
 7. "NESTOR: Towards the full tower", (NESTOR collaboration) Recontres de Blois "Neutrinos, Dark Matter and the Universe", June 8-12, 1996, Chateau de Blois, Blois, France.
 8. "NESTOR project: A status report", (NESTOR collaboration) International conference "Physics at Cosmic Accelerators", April 1-5, 1998, Burg Liebenzell, Germany.
 9. "NESTOR project: A status report", (NESTOR collaboration) International workshop "Simulation and Analysis Methods for Large Neutrino Detectors", July 6-9, 1998, DESY Zeuthen, Germany.
 10. "Muon reconstruction with NESTOR detector", (S.A. Sotiriou) International workshop "Simulation and Analysis Methods for Large Neutrino Detectors", July 6-9, 1998, DESY Zeuthen, Germany.
 11. "The NESTOR project, Astrophysics and Microworld Physics", (NESTOR collaboartion) Proceedings of the Baikal School for young researchers, edited by V.A.Naumov, Y.V. Parfenov, S.I. Sinegowsky, Publishing House, Irkutsk University, Irkutsk, 1998, pp 105-114.
 12. "Projekt e-Hermes: Schulen arbeiten zussammen ueber das Internet" (S.A.Sotiriou) 2nd in-tele conference Jena, September 1999
 13. "Project e-Hermes: Schueler lernen gemeinsam in Europa", (e-HERMES collaboration) DPG, Fachverband Didaktik der Physik, Beitraege zur 63 Physikertagung, Ludwigsburg 1999.
 14. "Internationales Schulprojekt e-Hermes", (e-HERMES collaboration) Zur Didaktik der Physik und Chemie, 1999, Vol. 19, pp. 176
 15. "Projekt e-Hermes. Erfahrungen und Ergaebnisse", (e-HERMES collaboration) Jahrestagung der Gesellschaft fuer Didaktik der Chemie und Physik, GDCP, September 1999
 16. "The school of tomorrow- A school open to the world: Examples of good practice" (S.A.Sotiriou) The 4th Open Classroom Conference, November 19-21, 2000, Open University of Catalonia, Barcelona, Spain
 17. "Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για τη διασύνδεση μουσείων επιστημών με σχολικά περιβάλλοντα", Πρακτικά 11ου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, 30 Απριλίου - 2 Μαίου, 2006, Λάρισσα.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ-ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ


 • Οργάνωση και παρουσίαση της έκθεσης "Αυτός ο Κόσμος ο μικρός ο Μέγας" για τις τεχνικές ανίχνευσης σωματιδίων από το διάστημα, (18 Μαϊου - 21 Ιουνίου 1994), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα.

 • Οργάνωση της ημερίδας "Το Διαδίκτυο στην εκπαίδευση" στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Δράσης NETDAYS EUROPE 1998, (24 Οκτωβρίου 1998), (www.ellinogermaniki.gr/Netdays.htm) Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή, Παλλήνη, Αττικής.

 • Οργάνωση της ημερίδας "Διαθεματικές προσεγγίσεις για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική" στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Δράσης NETDAYS EUROPE 1999, (20 Νοεμβρίου 1999), (www.agroweb.ellinogermaniki.gr) Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή, Παλλήνη, Αττικής.

 • Oργάνωση του workshop "Expanding Learning Spaces" (www.ellinogrmaniki.gr/data/i3spring2001.htm) στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου "Spring Days 2001" που οργανώνεται από το Δίκτυο i3 (Intelligent Information Interfaces) στις 23-25 Απριλίου 2001 στο Πόρτο, Πορτογαλία.

 • Οργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου "Advanced Technologies in Education - Designing the Science Classroom of the School of Tomorrow", (www.ellinogermaniki.gr/ep/ainos2004) Κεφαλλονιά, Ιούλιος 2004.

 • Οργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου "Advanced Technologies in Education - Designing the Classroom of Tomorrow", (www.ellinogermaniki.gr/ep/athens2004) Αθήνα, Νοέμβριος 2004 (Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδος Επιστήμης 2004).

 • Οργάνωση της συνάντησης εργασίας "Designing the Classroom of Tomorrow" (www.museudavida.ficruz.br/4scwc) στα πλαίσια του 4ου Παγκοσμίου Συνεδρίου των Επιστημονικών Πάρκων, 10-14 Απριλίου 2005, Rio de Janeiro, Βραζιλία

 • Οργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου "Από το μαυροπίνακα στις δορυφορικές τεχνολογίες - Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς των απομακρυσμένων σχολείων", (www.ellinogermaniki.gr/ep/argyroupolis2005)
  10-12 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη, Ελλάδα