ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

   1. Στοιχεία γονέων       
  Μητέρας:
Επώνυμο Μητέρας:
Ονομα:
Επάγγελμα:
Κινητό τηλ.: πχ. 6944123456
Τηλ. εργασίας: πχ. 2101234567
e-mail:
  Πατέρα:
Επώνυμο Πατέρα:
Ονομα:
Επάγγελμα:
Κινητό τηλ.: πχ. 6944123456
Τηλ. εργασίας: πχ. 2101234567
e-mail:

  Την κηδεμονία του μαθητή / της μαθήτριας:
έχουν από κοινού οι γονείς
έχει η μητέρα
έχει ο πατέρας
έχει ο / η


   2. Διεύθυνση κατοικίας μαθητή/μαθήτριας   
Οδός:
Αριθμός:
Περιοχή:
Ταχ. Κώδικας: πχ. 12345
Τηλ. οικίας:


   3. Στοιχεία μαθητή/μαθήτριας  
Επώνυμο:
Ονομα:
Υποκοριστικό:
Φύλο:
Ημερ. γέννησης*: / /  
Δήμος γέννησης*:
  * όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό γέννησης

  Πρόσθετα στοιχεία μαθητή/μαθήτριας:
Αδερφάκι στο σχολείο:
Προηγούμενο σχολείο:
Συγγενείς ή φίλοι μαθητές του σχολείου:
Πληροφορίες για το σχολείο πήραμε από:


   4. Ενδιαφέρομαι να φοιτήσει ο γιος / η κόρη μου   
    • για το σχολικό έτος:
    • στην τάξη:


   5. Σας γνωρίζω ότι έχει παρακολουθήσει μαθήματα (αφορά γυμνάσιο-λύκειο)   
    • γερμανικών:  χρόνια
    • αγγλικών:  χρόνια

 
E-mail καταχωρητή αίτησης

 
Κωδικός Ασφαλείας  
Κωδικός Ασφαλείας (Captcha)Γράψτε τους αριθμούς όπως εμφανίζονται στην εικόνα.
   

 

Παρατηρήσεις:
Οι αιτήσεις ταξινομούνται από τη γραμματεία της εκπαιδευτικής βαθμίδας (νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου) κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής τους.
Η υποβολή της αίτησης αυτής δε συνεπάγεται τη δέσμευση θέσης για την εγγραφή μαθητή/ μαθήτριας στο σχολείο μας.
Για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό την προηγούμενη σχολική χρονιά από αυτή που επιθυμείτε να φοιτήσει το παιδί σας στην Ελληνογερμανική Αγωγή θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα αποδοχής ή μη της αίτησής σας και στην περίπτωση θετικής απάντησης για τις περαιτέρω διαδικασίες.
Οι γονείς είναι ενήμεροι και ρητά αποδέχονται ότι τα ως άνω στοιχεία τους θα διατηρηθούν από το Σχολείο σε περίπτωση φοίτησης του μαθητή/ μαθήτριας ενώ σε περίπτωση μη εγγραφής, το σχολείο θα τα διατηρήσει σε αρχείο για δύο (2) χρόνια. Το σχολείο έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.