ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Μαΐου 2024

12 Φεβρουαρίου - 11 Μαρτίου 2024

 

 
Εξεταστικό Κέντρο Fit in Deutsch A1 und A2
Εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή»
Οδός Δημητρίου Παναγέα, 15351 Παλλήνη Αττικής
Τηλέφωνο: 213-0070544 (Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες: 9.00-15.00)
E-mail: fit@ea.gr

© Ελληνογερμανική Αγωγή 2008-2024