Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

  FIT 1 FIT 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch | Χρήσιμες πληροφορίες | 'Οροι συμμετοχής  
Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

Αγαπητοί υποψήφιοι,
Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις Fit in Deutsch 1 και A2 Fit in Deutsch που ήταν προγραμματισμένες για τις 21 Νοεμβρίου θα αναβληθούν, θα είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε μία καινούργια ημερομηνία μετά τη λήξη του lockdown.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωση της εξέτασης σας, τότε παρακαλούμε να μας στείλετε το αργότερο μέχρι τις 30.11.20 με e-mail (fit@ea.gr) τα εξής στοιχεία: το όνομα της τράπεζας, το ονοματεπώνυμο δικαιούχου και το iban στο οποίο θα θέλατε να γίνει η επιστροφή χρημάτων.

 

'Oροι συμμετοχής στις εξετάσεις
   
1. Γενικοί όροι συμμετοχής
 
1.1. Για τις εξετάσεις ισχύουν ο κανονισμός, οι όροι διεξαγωγής των εξετάσεων, οι συμπληρωματικοί όροι διεξαγωγής και οι πληροφορίες για υποψήφιους με ειδικές ανάγκες του Goethe-Institut.
1.2.
Η προφορική εξέταση διεξάγεται κατά το ίδιο Σαββατοκύριακο με τη γραπτή εξέταση. Οι ημερομηνίες και οι ώρες συμμετοχής στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις αναγράφονται στην Πρόσκληση στην εξέταση Goethe Zertifikat A2 που λαμβάνει κάθε υποψήφιος ηλεκτρονικά.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται με αλφαβητική σειρά. Για το λόγο αυτό, αλλαγές στο πρόγραμμα εξετάσεων δεν γίνονται.
Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα από τα δύο μέρη (γραπτή ή προφορική εξέταση), ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει μόνο αυτό το μέρος, μόνο μία φορά, στο ίδιο εξεταστικό κέντρο και μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.
Όσον αφορά στη συνολική επανάληψη της εξέτασης της εξέτασης δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της.
Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά η Πρόσκληση στην εξέταση Goethe Zertifikat A2, ενώ η απόδειξη για τα εξέταστρα θα δοθεί στον εξεταζόμενο/ στην εξεταζόμενη την ημέρα της εξέτασης.
1.3. Στα προφορικά οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά δυάδες (FIT2). Οι ομάδες των υποψηφίων προκύπτουν τυχαία.
1.4. Στο τέλος της εξεταστικής περιόδου ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Goethe Institut το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα. Με τον κωδικό πελάτη του Goethe Institut και την ημερομηνία γέννησής του και όχι με το ονοματεπώνυμό του ο κάθε υποψήφιος μπορεί να δει τη βαθμολογία που συγκέντρωσε. Για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε να κρατήσετε τον αριθμό του κωδικού σας από την Πρόσκληση στην εξέταση Goethe Zertifikat A2. Σύμφωνα με τον κανονισμό η επιτυχία στις εξετάσεις FIT 2 προϋποθέτει τη συγκέντρωση ενός κατώτατου ορίου μονάδων τόσο στη γραπτή όσο κα στην προφορική εξέταση. Η βάση για την επιτυχή γραπτή εξέταση είναι 45/ 75 και για την προφορική 15/ 25. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα από τα δύο μέρη οι εξετάσεις επαναλαμβάνονται συνολικά ή σε επιμέρους ενότητες (γραπτά ή προφορικά).
 

 

2. Δήλωση συμμετοχής
 
2.1. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μόνο online (διαδικτυακά).
2.2. Η Ελληνογερμανική Αγωγή δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για λάθη στα στοιχεία που έχει δώσει ο ίδιος ο υποψήφιος στη δήλωση συμμετοχής.
2.3.
Δε λαμβάνονται υπόψη
δηλώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία του υποψηφίου
δηλώσεις χωρίς την κατάθεση των εξέταστρων
εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Στην περίπτωση αυτή τα εξέταστρα επιστρέφονται και οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν εκ νέου συμμετοχή για την επόμενη εξεταστική περίοδο.
2.4. Υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες έχουν τη δυνατότητα μετά από γραπτή αίτηση, να εξεταστούν υπό ειδικούς όρους σε συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. Ενημερωθείτε εγκαίρως πριν από την δήλωση συμμετοχής στο Εξεταστικό Κέντρο.
(Συμπληρωματικοί όροι διεξαγωγής των εξετάσεων: Υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες).
2.5. Ο αριθμός υποψηφίων που θα εξεταστούν στην Ελληνογερμανική Αγωγή είναι περιορισμένος. Για τον λόγο αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας.

 

 

3. Εξέταστρα
 
3.1. Η καταβολή των εξέταστρων γίνεται μέσω τραπέζης στην ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΕ, στους παρακάτω λογαριασμούς:
  • ALPHA BANK, IBAN GR9501401100110002320001114
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, IBAN GR1001106140000061447025224
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, IBAN GR8201715610006561108686166
  • EUROBANK, IBAN GR9202602680000410200128051

Στην απόδειξη κατάθεσης, στο πεδίο "αιτιολογία", θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της δήλωσης συμμετοχής και το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου.

Η καταβολή των εξέταστρων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων συμμετοχής! Σε αντίθετη περίπτωση ακυρώνεται η εγγραφή.

Προσοχή: Σε περίπτωση ομαδικής δήλωσης (σχολείο / φροντιστήριο) παρακαλούμε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία: Κατά την πληρωμή των εξέταστρων στην αιτιολογία αναγράφεται Fit και την επωνυμία του φροντιστηρίου. Αποστέλλεται αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης με συνημμένα τους αριθμούς δήλωσης και τα ονόματα των υποψηφίων με Fax (210 6032554) ή ηλεκτρονικό μήνυμα (fit@ea.gr) στο Εξεταστικό Κέντρο. Η αποστολή του αποδεικτικού δεν απαιτείται για ατομικές δηλώσεις αλλά μπορείτε να την ακολουθήσετε για ασφάλεια.
3.2. Η διαδικασία εγγραφής για τις εξετάσεις ολοκληρώνεται, όταν καταβληθούν τα εξέταστρα μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου που έχει οριστεί για τις δηλώσεις συμμετοχής. Σε περίπτωση που έχει ήδη συμπληρωθεί ο αριθμός των υποψηφίων που μπορούν να εξεταστούν στην Ελληνογερμανική Αγωγή, θα ειδοποιηθείτε αμέσως, για να απευθυνθείτε σε κάποιο άλλο εξεταστικό κέντρο.
   
4. Πρόσκληση στην εξέταση Goethe Zertifikat A2
 
4.1. Για κάθε υποψήφιο εκδίδεται μια Πρόσκληση στην εξέταση Goethe Zertifikat A2, η οποία πρέπει να προσκομίζεται στις προφορικές και γραπτές εξετάσεις μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριο του υποψηφίου.
4.2. Αν σε διάστημα ενός μήνα πριν από τις γραπτές εξετάσεις δεν έχει λάβει ο υποψήφιος την Πρόσκληση στην εξέταση Goethe Zertifikat A2, πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τη Γραμματεία της Ελληνογερμανικής Αγωγής, τηλ. 213 - 0070544 (Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες: 9.00 - 15.00).
   
5. Διεξαγωγή εξετάσεων
 
5.1. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις με βασικά αποδεικτικά στοιχεία την Πρόσκληση στην εξέταση Goethe Zertifikat A2 και μια ταυτότητα ή το διαβατήριο. Φωτοτυπίες δε γίνονται δεκτές.
5.2.
Απαγορεύεται ρητά στους υποψηφίους
να εισέρχονται στους χώρους των εξετάσεων έχοντας μαζί τους βιβλία, τετράδια ή άλλου είδους σημειώσεις.
να εισέρχονται στο εξεταστικό κέντρο με κινητό τηλέφωνο ή άλλου είδους ηλεκτρονική συσκευή ακόμα και απενεργοποιημένη. Η κατοχή τέτοιων συσκευών στις αίθουσες, τους διαδρόμους, τις τουαλέτες και στους λοιπούς χώρους του εξεταστικού κέντρου συνεπάγεται αποκλεισμό από τις εξετάσεις.
5.3. Η εξεταστική επιτροπή αποκλείει υποψηφίους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων επιχειρούν να αντιγράψουν, να συνεργαστούν ή να δολιευθούν με οποιοδήποτε τρόπο τις εξετάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν εκδίδεται αποτέλεσμα.
5.4. Οι εξεταζόμενοι σημειώνουν μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό τις απαντήσεις στα ειδικά απαντητικά έντυπα. Μόνο αυτά λαμβάνονται υπόψη στη διόρθωση.
5.5. Οι εξεταζόμενοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μολύβι ή διορθωτικό.
5.6. Αν ο υποψήφιος δεν εμφανιστεί στην εξέταση ή διακόψει την εξέταση χωρίς να συντρέχουν λόγοι υγείας δεν μπορεί να διεκδικήσει επιστροφή των εξέταστρων. Ο υποψήφιος, που θα εμφανιστεί στην εξέταση ή θα διακόψει την εξέταση για λόγους υγείας πρέπει να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση στο εξεταστικό κέντρο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της εξέτασης. Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται, ο υποψήφιος έχει ωστόσο το δικαίωμα επανεγγραφής στην επόμενη εξεταστική περίοδο του ίδιου πιστοποιητικού, και καλείται να καταβάλει για τη συμμετοχή του μόνο το 20% των εξέταστρων.
 

 

6. Αποτελέσματα και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
 
6.1. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά. Παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Goethe (https://awe.goethe.de/awe?INST=GI-Athen) περίπου ένα μήνα μετά την ημερομηνία της εξέτασης. Γνωρίζοντας τον κωδικό και την ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου μπορεί ο ενδιαφερόμενος να δει τη συγκεντρωτική βαθμολογία. Η επιτυχία στις εξετάσεις FIT 2 προϋποθέτει τη συγκέντρωση ενός κατώτατου ορίου μονάδων τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική εξέταση. Η βάση για την επιτυχή γραπτή εξέταση είναι 45/ 75 και για τη προφορική 15/ 25. Σε περίπτωση αποτυχίας επαναλαμβάνονται συνολικά ή σε επιμέρους ενότητες (γραπτά ή προφορικά).
6.2. Ενστάσεις για το αποτέλεσμα των εξετάσεων υποβάλλονται στο εξεταστικό κέντρο μέσα σε περίοδο 2 εβδομάδων από ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραπτές και δικαιολογημένες.
Όσοι από τους υποψήφιους δεν είναι επιτυχόντες, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, για να δουν το γραπτό τους, αλλά μόνο το μέρος της παραγωγής λόγου (Schreiben).
6.3. Tα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας θα σας αποσταλούν με εταιρία ταχυμεταφορών. Σε περίπτωση απώλειας του διπλώματος δεν εκδίδεται αντίγραφο ούτε συντάσσεται καινούργιο δίπλωμα. Χορηγείται βεβαίωση, εκδίδεται από το Goethe-Institut Athen μετά την καταβολή ενός χρηματικού ποσού. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, ο τόπος, ο χρόνος της εξέτασης και το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα.
6.4. Το αρχείο των συνολικών αποτελεσμάτων φυλάσσεται για 10 χρόνια και κατόπιν καταστρέφεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.


Copyright (c) 2020 ELLINOGERMANIKI AGOGI. All rights reserved.