Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

  FIT 1 FIT 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch | Χρήσιμες πληροφορίες | 'Οροι συμμετοχής  
Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

Αγαπητοί υποψήφιοι,
Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις Fit in Deutsch 1 και A2 Fit in Deutsch που ήταν προγραμματισμένες για τις 21 Νοεμβρίου θα αναβληθούν, θα είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε μία καινούργια ημερομηνία μετά τη λήξη του lockdown.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωση της εξέτασης σας, τότε παρακαλούμε να μας στείλετε το αργότερο μέχρι τις 30.11.20 με e-mail (fit@ea.gr) τα εξής στοιχεία: το όνομα της τράπεζας, το ονοματεπώνυμο δικαιούχου και το iban στο οποίο θα θέλατε να γίνει η επιστροφή χρημάτων.

 

Χρήσιμες πληροφορίες - Οδηγίες

Η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις για το έτος 2020 θα γίνει μόνο μέσω Διαδικτύου online .

Ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων που θα εξεταστούν στην Ελληνογερμανική Αγωγή είναι 660 (FIT 2). Φροντίστε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας. Μόλις συμπληρωθεί ο καθορισμένος αριθμός δηλώσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων δε θα δέχεται άλλες. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε να απευθυνθείτε σε άλλο εξεταστικό κέντρο.

Τα εξέταστρα καταβάλλονται στην ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΕ, στους παρακάτω λογαριασμούς:
  • ALPHA BANK, IBAN GR9501401100110002320001114
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, IBAN GR1001106140000061447025224
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, IBAN GR8201715610006561108686166
  • EUROBANK, IBAN GR9202602680000410200128051

Στην απόδειξη κατάθεσης, στο πεδίο "αιτιολογία", θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της δήλωσης συμμετοχής και το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Η καταβολή των εξέταστρων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την τελευταία ημερομηνία των δηλώσεων συμμετοχής! Μόνο έτσι η διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις θεωρείται ολοκληρωμένη!

Προσοχή: Σε περίπτωση ομαδικής δήλωσης (σχολείο / φροντιστήριο) παρακαλούμε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία: Κατά την πληρωμή των εξέταστρων στην αιτιολογία αναγράφεται Fit και την επωνυμία του φροντιστηρίου. Αποστέλλεται αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης με συνημμένα τους αριθμούς δήλωσης και τα ονόματα των υποψηφίων με Fax (210 6032554) ή ηλεκτρονικό μήνυμα (fit@ea.gr) στο Εξεταστικό Κέντρο. Η αποστολή του αποδεικτικού δεν απαιτείται για ατομικές δηλώσεις αλλά μπορείτε να την ακολουθήσετε για ασφάλεια.

Οι μαθητές που διαθέτουν επίσημο (κρατικό) πιστοποιητικό δυσλεξίας έχουν 50% περισσότερο χρόνο στις γραπτές εξετάσεις. Στην περίπτωση όμως αυτή, μια φωτοτυπία του κρατικού πιστοποιητικού δυσλεξίας πρέπει να αποσταλεί στο Εξεταστικό Κέντρο (φαξ 210 6032554, fit@ea.gr, Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή, εξεταστικό κέντρο FIT, οδός Δημητρίου Παναγέα, 15351 Παλλήνη Αττικής). Το πρωτότυπο πρέπει να το έχει μαζί του ο υποψήφιος την ημέρα των εξετάσεων.

Μετά τη δήλωση συμμετοχής και την καταβολή των εξέταστρων, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά η Πρόσκληση στην εξέταση Goethe Zertifikat A2 ενώ η απόδειξη για τα εξέταστρα θα δοθεί στον εξεταζόμενο/στην εξεταζόμενη την ημέρα της εξέτασης. Αν σε διάστημα ενός μήνα πριν από τις εξετάσεις δεν έχετε λάβει τα έντυπα αυτά, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε αμέσως με εμάς στο τηλέφωνο 213 - 0070544 (Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες: 9.00 - 15.00).

Η Πρόσκληση στην εξέταση Goethe Zertifikat A2 μαζί με μία ταυτότητα (π.χ. αστυνομική, μαθητική, βιβλιάριο υγείας - όλα όμως με φωτογραφία του υποψηφίου) ή το διαβατήριο είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις. Χωρίς αυτά κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να γίνει δεκτός στο εξεταστικό κέντρο.

Οι ημερομηνίες και ώρες συμμετοχής στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις αναγράφονται στην Πρόσκληση στην εξέταση Goethe Zertifikat A2. Οι υποψήφιοι εξετάζονται με αλφαβητική σειρά. Για τον λόγο αυτό, αλλαγές στο πρόγραμμα εξετάσεων δε γίνονται.

Αν ο υποψήφιος δεν εμφανιστεί στην εξέταση ή διακόψει την εξέταση χωρίς να συντρέχουν λόγοι υγείας δεν μπορεί να διεκδικήσει επιστροφή των εξέταστρων. Ο υποψήφιος, που δεν θα εμφανιστεί στην εξέταση ή θα διακόψει την εξέταση για λόγους υγείας πρέπει να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση στο εξεταστικό κέντρο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της εξέτασης. Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται, ο υποψήφιος έχει ωστόσο το δικαίωμα επανεγγραφής στην επόμενη εξεταστική περίοδο του ίδιου πιστοποιητικού, και καλείται να καταβάλει για τη συμμετοχή του μόνο το 20% των εξέταστρων.

Βοηθητικό υλικό για τη μορφή και τον τύπο των εξετάσεων FIT 2 υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γκαίτε (https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/prf/gzfit2/uf2.html )

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων αποστέλλονται στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με εταιρεία ταχυμεταφορών.


Copyright (c) 2020 ELLINOGERMANIKI AGOGI. All rights reserved.