Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας FIT

  FIT 1 FIT 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Fit in Deutsch 1 | Χρήσιμες πληροφορίες | 'Οροι συμμετοχής  
Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

Χρήσιμες πληροφορίες - Οδηγίες

Η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις για το έτος 2024 θα γίνει μόνο μέσω Διαδικτύου online .

Ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων που θα εξεταστούν στην Ελληνογερμανική Αγωγή είναι 630 (FIT 1). Φροντίστε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας. Μόλις συμπληρωθεί ο καθορισμένος αριθμός δηλώσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων δε θα δέχεται άλλες. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε να απευθυνθείτε σε άλλο εξεταστικό κέντρο.
Η δήλωση του υποψηφίου είναι έγκυρη μόνο με τα δικά του προσωπικά στοιχεία, και του κηδεμόνα του.

Τα εξέταστρα καταβάλλονται στην ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΕ, στους παρακάτω λογαριασμούς:
  • ALPHA BANK, IBAN GR9501401100110002320001114
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, IBAN GR1001106140000061447025224
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, IBAN GR8201715610006561108686166
  • EUROBANK, IBAN GR9202602680000410200128051

Στην απόδειξη κατάθεσης, στο πεδίο"αιτιολογία", θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της δήλωσης συμμετοχής και το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να προηγείται της καταβολής των εξέταστρων.

Η καταβολή των εξέταστρων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων συμμετοχής! Σε αντίθετη περίπτωση ακυρώνεται η εγγραφή!

Οι μαθητές που διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό δυσλεξίας έχουν 50% περισσότερο χρόνο στις γραπτές εξετάσεις. Στην περίπτωση όμως αυτή, μια φωτοτυπία του πιστοποιητικού δυσλεξίας πρέπει να αποσταλεί στο Εξεταστικό Κέντρο (fit@ea.gr, Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή, εξεταστικό κέντρο FIT, οδός Δημητρίου Παναγέα, 15351 Παλλήνη Αττικής). Το πρωτότυπο πρέπει να το έχει μαζί του ο υποψήφιος την ημέρα των εξετάσεων.

Μετά τη δήλωση συμμετοχής και την καταβολή των εξέταστρων, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά η Πρόσκληση στην εξέταση Goethe Zertifikat A1. Η απόδειξη για την πληρωμή των εξέταστρων αποστέλλεται ταχυδρομικά μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής ενώ η απόδειξη παροχής υπηρεσιών αποστέλλεται ηλεκτρονικά μετά την εξέταση. Αν σε διάστημα δύο εβδομάδων πριν από τις εξετάσεις δεν έχετε λάβει την Πρόσκληση στην εξέταση Goethe Zertifikat A1, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας στο τηλέφωνο 213 - 0070544 (Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες: 9.00 - 15.00).

Η Πρόσκληση στην εξέταση Goethe Zertifikat A1 μαζί με μία ταυτότητα (π.χ. αστυνομική , μαθητική, βιβλιάριο υγείας - όλα όμως με φωτογραφία του υποψηφίου) ή το διαβατήριο είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις. Χωρίς αυτά κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να γίνει δεκτός στο εξεταστικό κέντρο.

Οι ημερομηνίες και ώρες συμμετοχής στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις αναγράφονται στην Πρόσκληση στην εξέταση Goethe Zertifikat A1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται με αλφαβητική σειρά. Για τον λόγο αυτό, αλλαγές στο πρόγραμμα εξετάσεων δε γίνονται.

Αν ο υποψήφιος δεν εμφανιστεί στην εξέταση ή διακόψει την εξέταση χωρίς να συντρέχουν λόγοι υγείας δεν μπορεί να διεκδικήσει επιστροφή των εξέταστρων. Ο υποψήφιος, που δεν θα εμφανιστεί στην εξέταση ή θα διακόψει την εξέταση για λόγους υγείας πρέπει να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση στο εξεταστικό κέντρο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της εξέτασης. Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται, ο υποψήφιος έχει ωστόσο το δικαίωμα επανεγγραφής στην επόμενη εξεταστική περίοδο του ίδιου πιστοποιητικού.

Βοηθητικό υλικό για τη μορφή και τον τύπο των εξετάσεων FIT 1 υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γκαίτε (http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/ogf/fit/de3857869.htm)

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων αποστέλλονται στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με εταιρεία ταχυμεταφορών.


Copyright (c) 2024 ELLINOGERMANIKI AGOGI. All rights reserved.