Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

  FIT 1 FIT 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Fit in Deutsch 1 | Χρήσιμες πληροφορίες | 'Οροι συμμετοχής  
Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

Αγαπητές υποψήφιες, αγαπητοί υποψήφιοι,

μετά από απόφαση του Ινστιτούτου Γκαίτε Αθηνών οι εξετάσεις FIT 1 & 2 Nοεμβρίου 2020 που είχαν μεταφερθεί στις 30 Ιανουαρίου 2021, λόγω του παρατεταμένου lockdown δεν μπορούν να διεξαχθούν. Μπορείτε έως 12 Μαρτίου 2021 να ζητήσετε την επιστροφή των εξέταστρων, διαφορετικά η συμμετοχή σας θα μεταφερθεί στην εξεταστική του Μαΐου (15 και 16/5/2021).

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωση της εξέτασής σας και επιστροφή χρημάτων, τότε παρακαλούμε να μας στείλετε ως απάντηση στο e-mail fit@ea.gr τα εξής στοιχεία: τον κωδικό του υποψηφίου, το όνομα της τράπεζας, το ονοματεπώνυμο δικαιούχου και το iban στο οποίο θα θέλατε να γίνει η επιστροφή χρημάτων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας FIT 1

Από το 2008 οι εξετάσεις για τα πτυχία γλωσσομάθειας FIT 1 του Ινστιτούτου Goethe Αθηνών διεξάγονται στην Ελληνογερμανική Αγωγή.

FIT 1
Fit in Deutsch 1

Οι εξετάσεις για το πτυχίο αυτό απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους (από το 10ο έτος της ηλικίας) και έχουν ως στόχο την πιστοποίηση των γνώσεών τους στη γερμανική γλώσσα. Η απόκτηση του πτυχίου FIT 1 επιβεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου επιπέδου (Α1) του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου γλωσσομάθειας.
Τόσο η μορφή όσο και οι στόχοι των εξετάσεων αυτών έχουν διαμορφωθεί με τρόπο, ο οποίος συνάδει με τις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων που επιθυμούν να επικοινωνούν στη γερμανική γλώσσα.

Από το 16ο έτος συνιστούμε τις εξετάσεις για το πτυχίο Start Deutsch 1, στο Ινστιτούτο Goethe.

 • Ημερομηνία των εξετάσεων FIT 1 για το έτος 2021
  Σάββατο, 15 Μαΐου 2021

 • Προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του 2021
  Για τις εξετάσεις του Μαΐου 2021: 01 Φεβρουαρίου - 12 Μαρτίου 2021

  Ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων που θα εξεταστούν στην Ελληνογερμανική Αγωγή είναι 630. Φροντίστε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας. Μόλις συμπληρωθεί ο καθορισμένος αριθμός δηλώσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων δε θα δέχεται άλλες. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε να απευθυνθείτε σε άλλο εξεταστικό κέντρο.

 • Εξέταστρα για το 2021
  FIT 1: 72 ευρώ


Copyright (c) 2021 ELLINOGERMANIKI AGOGI. All rights reserved.