Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

  FIT 1 FIT 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Fit in Deutsch 1 | Χρήσιμες πληροφορίες | 'Οροι συμμετοχής  
Online δηλώσεις συμμετοχής  
Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων Fit in Deutsch 1 και A2Fit in Deutsch

Ύστερα από την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας ότι τα δημοτικά σχολεία της χώρας θα λειτουργήσουν μετά την 1η Ιουνίου, το Goethe-Institut Athen μεταθέτει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων Fit in Deutsch 1 και A2Fit in Deutsch από 16/17 Μαΐου 2020 στις 26/27 Σεπτεμβρίου 2020.

Η παρούσα απόφαση λήφθηκε σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στη χώρα για την αποτροπή της διασποράς του ιού COVID-19 και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής της κατάστασης θα οδηγήσει σε λήψη νέας απόφασης.

 

Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας FIT 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Online

Από το 2008 οι εξετάσεις για τα πτυχία γλωσσομάθειας FIT 1 του Ινστιτούτου Goethe Αθηνών διεξάγονται στην Ελληνογερμανική Αγωγή.

FIT 1
Fit in Deutsch 1

Οι εξετάσεις για το πτυχίο αυτό απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους (από το 10ο έτος της ηλικίας) και έχουν ως στόχο την πιστοποίηση των γνώσεών τους στη γερμανική γλώσσα. Η απόκτηση του πτυχίου FIT 1 επιβεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου επιπέδου (Α1) του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου γλωσσομάθειας.
Τόσο η μορφή όσο και οι στόχοι των εξετάσεων αυτών έχουν διαμορφωθεί με τρόπο, ο οποίος συνάδει με τις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων που επιθυμούν να επικοινωνούν στη γερμανική γλώσσα.

Από το 16ο έτος συνιστούμε τις εξετάσεις για το πτυχίο Start Deutsch 1, στο Ινστιτούτο Goethe.

 • Ημερομηνία των εξετάσεων FIT 1 για το έτος 2020
  Σάββατο, 26 Σεπτεμβίου 2020
  Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020

 • Προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του 2020
  Για τις εξετάσεις του Νοεμβρίου 2020: 7 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2020

  Ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων που θα εξεταστούν στην Ελληνογερμανική Αγωγή είναι 630. Φροντίστε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας. Μόλις συμπληρωθεί ο καθορισμένος αριθμός δηλώσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων δε θα δέχεται άλλες. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε να απευθυνθείτε σε άλλο εξεταστικό κέντρο.

 • Εξέταστρα για το 2020
  FIT 1: 72 ευρώ


 • Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο Διαδίκτυο ένα μήνα μετά τις εξετάσεις.

Copyright (c) 2020 ELLINOGERMANIKI AGOGI. All rights reserved.