Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

  FIT 1 FIT 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Fit in Deutsch 1 | Χρήσιμες πληροφορίες | 'Οροι συμμετοχής  
Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

Αγαπητοί υποψήφιοι,
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση του Goethe-Institut Athen οι ημερομηνίες διεξαγωγής
των εξετάσεων Fit in Deutsch 1 και A2 Fit in Deutsch μετατίθενται από 21 Νοεμβρίου 2020
στις 30 Ιανουαρίου 2021.

 

Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας FIT 1

Από το 2008 οι εξετάσεις για τα πτυχία γλωσσομάθειας FIT 1 του Ινστιτούτου Goethe Αθηνών διεξάγονται στην Ελληνογερμανική Αγωγή.

FIT 1
Fit in Deutsch 1

Οι εξετάσεις για το πτυχίο αυτό απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους (από το 10ο έτος της ηλικίας) και έχουν ως στόχο την πιστοποίηση των γνώσεών τους στη γερμανική γλώσσα. Η απόκτηση του πτυχίου FIT 1 επιβεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου επιπέδου (Α1) του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου γλωσσομάθειας.
Τόσο η μορφή όσο και οι στόχοι των εξετάσεων αυτών έχουν διαμορφωθεί με τρόπο, ο οποίος συνάδει με τις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων που επιθυμούν να επικοινωνούν στη γερμανική γλώσσα.

Από το 16ο έτος συνιστούμε τις εξετάσεις για το πτυχίο Start Deutsch 1, στο Ινστιτούτο Goethe.

 • Ημερομηνία των εξετάσεων FIT 1 για το έτος 2021
  Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 (μεταφορά από 21 Νοεμβρίου 2020)
  Σάββατο, 15 Μαΐου 2021

 • Προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του 2021
  Για τις εξετάσεις του Μαΐου 2021: 01 - 26 Φεβρουαρίου 2021

  Ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων που θα εξεταστούν στην Ελληνογερμανική Αγωγή είναι 630. Φροντίστε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας. Μόλις συμπληρωθεί ο καθορισμένος αριθμός δηλώσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων δε θα δέχεται άλλες. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε να απευθυνθείτε σε άλλο εξεταστικό κέντρο.

 • Εξέταστρα για το 2021
  FIT 1: 72 ευρώ


 • Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο Διαδίκτυο ένα μήνα μετά τις εξετάσεις.

Copyright (c) 2021 ELLINOGERMANIKI AGOGI. All rights reserved.