<< Επιστροφή
 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
  Βασικές ατομικές κινήσεις
 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
  
   Μετατοπίσεις
  1. Τρέξιμο με αυξομειώσεις ταχύτητας.
  2. Τρέξιμο μπροστά και πίσω.
  3. Αμυντικό γλίστρημα από  βασική αμυντικά στάση. 
  4. Αμυντικό γλίστρημα προς συγκεκριμένη πορεία και κατεύθυνση.
  5. Αμυντικό γλίστρημα προς την κατεύθυνση που θα υποδείξει ο προπονητής.
  6. Αμυντικό γλίστρημα με αντίπαλο που θα ντριπλάρει ελεύθερα.
  7. Εναλλαγή τρεξίματος και αμυντικού γλιστρήματος (running defense).
     
  Σταματήματα
  1. Περπάτημα και σταμάτημα με βηματισμό.
  2. Περπάτημα και σταμάτημα με άλμα.
  3. Ελαφρό τροχάδην και εκτέλεση των δύο σταματημάτων  εναλλάξ σε προκαθορισμένα σημεία
  4. Εκτέλεση των δύο σταματημάτων μετά από  ξαφνικό παράγγελμα του προπονητή.
     
  Στροφές
  1. Από στάση ετοιμότητας μετωπιαίες στροφές προς όλες τις διευθύνσεις.
  2. Από στάση ετοιμότητας ραχιαίες στροφές προς όλες τις διευθύνσεις.
  3. Ελαφρό τροχάδην και σταμάτημα σε προκαθορισμένα σημεία και εκτέλεση στροφών.
  4. Σταμάτημα  και προκαθορισμένη  στροφή μετά από ξαφνικό παράγγελμα του προπονητή.
  5. Ακολουθώντας μια συγκεκριμένη πορεία μέσα στο γήπεδο (γωνίες γηπέδου) και εκτελώντας ποικιλία σταματημάτων και στροφών.
     
  Αλλαγές κατεύθυνσης
  1.  Αλλαγή κατεύθυνσης  περπατώντας σε συγκεκριμένα σημεία.
  2.  Αλλαγή κατεύθυνσης με ελαφρό τροχάδην σε προκαθορισμένα σημεία.
  3. Αλλαγή κατεύθυνσης με τρέξιμο και μετά από παράγγελμα του προπονητή.
     
     
    Αρχή σελίδας   

 

 

LEONARDO DA VINCI - TRAINING FOR LIFE