Αρχική σελίδα > Περιγραφή

english | ελληνικά

   
  
 
Περιγραφή του Προγράμματος


Κύριος στόχος της δράσης είναι η διάδοση του Ολυμπιακού Ιδεώδους καθώς επίσης και του Πνεύματος του Ολυμπισμού εκτός των συνόρων της Ελλάδας. Μαθητές από τρία σχολεία διαφορετικών χωρών της Ευρώπης, θα αναζητήσουν πληροφορίες για τα αρχαία Ολυμπιακά Αγωνίσματα, θα αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί από προηγούμενες δράσεις και θα συνεργαστούν ώστε να μελετήσουν την ιστορική εξέλιξη αυτών των αγωνισμάτων.

Με τη καθοδήγηση επιστημόνων της ιστορίας και της διδακτικής της φυσικής αγωγής οι μαθητές θα βιώσουν τη διαδικασία υλοποίησης των αρχαίων Ολυμπιακών Αγωνισμάτων και θα γίνουν αρωγοί της Ολυμπιακής Παιδείας σε όλη την Ευρώπη.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί αρχικά στις σχολικές μονάδες με ομαδικές θεωρητικές εργασίες των μαθητών, με κατασκευές οργάνων που χρησιμοποιούσαν οι αθλητές στην αρχαιότητα και με προετοιμασία των μαθητών για αναπαράσταση ορισμένων αγωνισμάτων.

Στην τελική της φάση η δράση θα λάβει χώρα στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας όπου στα πλαίσια της τελικής συνάντησης οι μαθητές των σχολείων θα αναπαραστήσουν ορισμένα από τα αγωνίσματα που μελέτησαν.