Αρχική σελίδα

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Ήλιος και τα αστέρια που βλέπουμε το βράδυ στον ουρανό είναι διαφορετικά ουράνια αντικείμενα. Στην πραγματικότητα όμως ο Ήλιος είναι ένα αστέρι όπως τα εκατομμύρια που βλέπουμε στο βραδινό ουρανό. Ο λόγος που φαίνεται τόσο διαφορετικός είναι διότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη Γη σε σχέση με τα υπόλοιπα αστέρια. Ο Ήλιος απέχει από τη Γη 150.000.000 km (0,0000158 έτη φωτός) ενώ το πιο κοντινό αστέρι στον Ήλιο μας είναι ο Εγγύτατος του Κενταύρου που απέχει 4,22 έτη φωτός  δηλαδή 100.000 φορές την απόσταση Γης-Ήλιου.  
Ο Ήλιος δεν είναι το μεγαλύτερο αστέρι στον ουρανό, είναι ένα μεσαίο αστέρι. Υπάρχουν αστέρια με το ένα δέκατο της μάζας του Ήλιου, αλλά υπάρχουν και αστέρια που έχουν 50 φορές τη μάζα του. Ο Ήλιος εκπέμπει φως κάνοντας θερμοπυρηνικές αντιδράσεις στο πυρήνα του. Με βάση την αρχική του μάζα υπολογίζεται να ζήσει συνολικά 10 δισεκατομμύρια χρόνια ενώ η ηλικία του εκτιμάται στα 5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Ο Ήλιος

Πίσω στην αρχή

Στο ορατό σύμπαν υπάρχουν πολύ περισσότερα αστέρια από αυτά που βλέπουμε το βράδυ στον ουρανό. Τα αστέρια δεν είναι διάσπαρτα ομοιόμορφα στον ουρανό αλλά βρίσκονται συγκεντρωμένα σε περιοχές που ονομάζουμε γαλαξίες. Τα αστέρια που βλέπουμε τα βράδυ στον ουρανό είναι κυρίως από το δικό μας Γαλαξία. Υπολογίζεται ότι κάθε γαλαξίας έχει περίπου 100 δισεκατομμύρια αστέρια ενώ στο ορατό σύμπαν υπάρχουν περίπου 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες. 
O Ήλιος περιέχει το 98% της συνολικής μάζας του ηλιακού μας συστήματος και είναι 110 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Δηλαδή, αν είχε το μέγεθος μιας μπάλας μπάσκετ η Γη θα είχε το μέγεθος της κεφαλής μιας καρφίτσας. Η θερμοκρασία του Ήλιου μας ποικίλει ανάλογα με τη περιοχή. Στο πυρήνα του όπου διεξάγονται οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις έχει θερμοκρασία περίπου 13,6 εκατομμύρια βαθμούς ενώ στην επιφάνεια έχει θερμοκρασία 5540 βαθμούς Κελσίου. Στη περιοχή γύρω από τον ήλιο που ονομάζεται στέμμα, η θερμοκρασία εκτοξεύεται και πάλι στους 5 εκατομμύρια βαθμούς.

Πίσω στην αρχή