Home | Student Transportation
 

Student Transportation

Στόχος του Τμήματος Σχολικής Μεταφοράς της Ελληνογερμανικής Αγωγής είναι η ασφαλής και έγκαιρη μετακίνηση των μαθητών προς και από τα εκπαιδευτήρια σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Με βάση αυτή την επιδίωξη, τα εκπαιδευτήρια έχουν στελεχώσει το Τμήμα Σχολικής Μεταφοράς με διοικητικό προσωπικό, μηχανικούς, οδηγούς και συνοδούς, οι οποίοι προσφέρουν τις γνώσεις και τις υπηρεσίες τους για την ασφάλεια στη σχολική μεταφορά.

Καθημερινά και πάντα την ίδια ώρα η γνώριμη φιγούρα του οδηγού και της συνοδού κάνει την εμφάνισή της σε κάθε στάση όπου περιμένουν οι μικροί μας μαθητές.

Έχοντας ως εφόδιο τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση η οποία γίνεται από ειδικούς επιστήμονες (παιδοψυχολόγο, παιδαγωγούς, ιατρούς, Ε.Κ.Α.Β, κτλ), οι άνθρωποι αυτοί με ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη μεταφέρουν μικρούς και μεγάλους μαθητές προς και από τα εκπαιδευτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού.

Η ύπαρξη διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ συνοδού και γονέων, σε συνδυασμό με τη συνεχή παροχή γνώσης από την πλευρά του σχολείου, ενισχύει την ικανότητα των ανθρώπων αυτών για παιδαγωγικά παραγωγική μεταφορά των μαθητών προς και από τα εκπαιδευτήρια.

Από πολύ πρωί έως πολύ αργά το απόγευμα (λίγο πριν τις 06:00 έως αρκετά μετά τις 18:00) η ομάδα μεταφοράς βρίσκεται στη θέση της, ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.

Για όλον αυτό το συντονισμό, οι εργαζόμενοι του Τμήματος Σχολικής Μεταφοράς βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τα σχολικά λεωφορεία χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, έτσι ώστε να παρέχουν το μέγιστο της εμπειρίας και των γνώσεών τους για τη σχολική μεταφορά.

Η διαρκής ανανέωση του στόλου με την αγορά νέων σύγχρονων σχολικών λεωφορείων σε συνδυασμό με την πλήρη μηχανογράφηση των δεδομένων που αφορούν στη μεταφορά των μαθητών, εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα παροχής υπηρεσιών.

Η υλικοτεχνική υποδομή που σταδιακά δημιουργείται με τη χρήση νέας τεχνολογίας (Ηλεκτρονική χαρτογράφηση λεκανοπεδίου Αττικής, συστήματα πλοήγησης και αποστολής δεδομένων - τεχνολογία GPS και SMS αντίστοιχα) δημιουργεί καινούργια δεδομένα στην ποιότητα της σχολικής μεταφοράς.

Αυτά όμως από μόνα τους δεν αρκούν.

Εκείνο που χρειάζεται περισσότερο και ασφαλώς το καλλιεργεί το Τμήμα Σχολικής Μεταφοράς της Ελληνογερμανικής Αγωγής είναι η ύπαρξη συνεχούς επικοινωνίας με τους μαθητές αλλά και τους γονείς, έτσι ώστε μέσα από το διάλογο αυτό και τις εύστοχες επισημάνσεις να επιτυγχάνονται τα μέγιστα των αποτελεσμάτων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Σχολικό λεωφορείοΗ μεταφορά με τα λεωφορεία προς και από το σχολείο γίνεται από τη στάση που έχει καθοριστεί κατά την εγγραφή του μαθητή και η οποία επιλέγεται από το προκαθορισμένο πρόγραμμα των δρομολογίων του σχολείου.

Κατά τη μετάβαση του μαθητή σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης είναι πιθανό να διαφοροποιηθεί η στάση και η ώρα παραλαβής ή παράδοσης.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δεν επιτρέπεται η αλλαγή δρομολογίου παρά μόνο για ιδιαίτερα σημαντικές περιπτώσεις και ασφαλώς μόνο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Γραφείου Κίνησης. Η όποια αλλαγή, θα γίνεται γνωστή στο χρονικό διάστημα από 10:00 - 12:00 καθημερινά και θα αφορά στην επόμενη εργάσιμη. Μόνο σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις το Γραφείο Κίνησης θα ειδοποιείται την ίδια μέρα.

Σε περίπτωση που ο μαθητής αλλάξει κατοικία ή αριθμό τηλεφώνου, πρέπει ο γονέας - κηδεμόνας να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τη γραμματεία του σχολείου καθώς και το Γραφείο Κίνησης.

Το πρωί, πρέπει ο μαθητής μαζί με τον γονέα - κηδεμόνα του να βρίσκονται στην προκαθορισμένη στάση 10 λεπτά νωρίτερα, ώστε να μην καθυστερούν οι υπόλοιποι μαθητές.

Οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου παραδίδονται μόνο στους γονείς - κηδεμόνες τους, οι οποίοι οφείλουν να έχουν μαζί τους τη σχετική κάρτα παραλαβής, με την οποία εφοδιάζονται οι μαθητές από το σχολείο. Για κάθε αλλαγή προσώπου στην παραλαβή του μαθητή πρέπει ο γονέας - κηδεμόνας να ενημερώνει εγγράφως το Γραφείο Κίνησης. Σε περίπτωση απουσίας του γονέα - κηδεμόνα κατά την παράδοση του μαθητή, ο μαθητής επιστρέφει στο σχολείο, από όπου τον παραλαμβάνει ο γονέας - κηδεμόνας.

Όταν ο μαθητής απουσιάζει από το σχολείο, τα μαθήματά του παραδίδονται από τη συνοδό στον γονέα - κηδεμόνα στο σημείο παραλαβής του μαθητή, την ίδια πάντα ώρα.

Οι γονείς - κηδεμόνες που επιθυμούν οι μαθητές του Δημοτικού να επιστρέφουν από τη στάση του λεωφορείου στο σπίτι μόνοι τους, θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στο Γραφείο Κίνησης, αναλαμβάνοντας συγχρόνως και την ευθύνη για τη μετάβαση των μαθητών από τη στάση στο σπίτι.

Μέσα στο λεωφορείο δεν επιτρέπεται οι μαθητές να αλλάζουν μόνοι τους θέσεις και πρέπει να κάθονται εκεί, όπου ορίζει η συνοδός, φορώντας πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

Κατά τη μεταφορά οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ηλεκτρονικά παιχνίδια, κάρτες, περιοδικά και αντικείμενα μεγάλης αξίας, τα οποία, σε ανάλογες περιπτώσεις, η συνοδός τα παίρνει, για να τα παραδώσει με το τέλος του δρομολογίου στη Διεύθυνση του σχολείου. Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται μέσα στο λεωφορείο το φαγητό, τα αναψυκτικά, το νερό, οι τσίχλες καθώς επίσης δεν επιτρέπεται οι μαθητές να έχουν στυλό, μολύβια και αιχμηρά αντικείμενα εκτός της σχολικής τους σάκας.

Η συμπεριφορά των μαθητών στο σχολικό αποτελεί προέκταση της σχολικής τους ζωής. Η συνοδός και ο οδηγός έχουν την ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών και για την αποφυγή εντάσεων κατά τη διεξαγωγή του δρομολογίου.

Κατά τη μεταφορά τους οι μαθητές πρέπει να πειθαρχούν στις υποδείξεις της συνοδού και να προσέχουν τον τρόπο με τον οποίο μιλούν τόσο σε αυτή όσο και μεταξύ τους. Για τη συμπεριφορά των μαθητών ισχύουν όσα αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου. Σε περίπτωση που ο μαθητής επανειλημμένα δημιουργεί προβλήματα κατά τη μεταφορά, θα διακόπτεται η μεταφορά του με το λεωφορείο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
1. Πηγαίνοντας στη στάση
Πάντα να βρίσκεσαι στη στάση το λιγότερο 10 λεπτά πριν από την ώρα που έχει προγραμματιστεί να περάσει το σχολικό.

Ποτέ μη διασχίζεις τρέχοντας το δρόμο για να προλάβεις το σχολικό. Είναι πολύ επικίνδυνο!!!

Αν πρέπει να περπατήσεις σε ένα δρόμο χωρίς πεζοδρόμιο, πάντα να βρίσκεσαι στην πλευρά που τα αυτοκίνητα έχουν την αντίθετη κατεύθυνση με την κίνησή σου. Προσπάθησε να περπατάς εκτός του δρόμου, όσο αυτό είναι δυνατό.

Όταν διασχίζεις έναν δρόμο, έλεγξε πρώτα αριστερά, ύστερα δεξιά και πάλι αριστερά. Τα αυτοκίνητα έρχονται από αριστερά. Εάν υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα που περιορίζουν την ορατότητά σου, πήγαινε στο πλησιέστερο φανάρι.

2. Μπαίνοντας στο σχολικό
Καθώς το σχολικό πλησιάζει προς τη στάση, κάνε μια έξυπνη κίνηση: πήγαινε προς τα πίσω και στάσου 3 ΜΕΓΑΛΑ ΒΗΜΑΤΑ μακριά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου. Αυτό επιτρέπει στον οδηγό να πλησιάσει το σχολικό στο πεζοδρόμιο και εσύ δε θα χρειαστεί να κατέβεις στο δρόμο για να επιβιβαστείς.

Περίμενε ώσπου το σχολικό να σταματήσει, να ανοίξουν οι πόρτες και η συνοδός να σου επιτρέψει να επιβιβαστείς στο σχολικό σου.


Ποτέ μην περπατάς πίσω από το σχολικό ή στα πλάγια. Υπάρχει περίπτωση να βρεθείς σε σημείο που να μη σε βλέπει ο οδηγός.
Αν σου πέσει κάτι κοντά στο σχολικό, μην τρέξεις να το πάρεις μέχρι να σου το επιτρέψει ο οδηγός.

Όταν θα μπεις στο σχολικό, πήγαινε στη θέση που σου έχει ορίσει η συνοδός σου και δέσου με τη ζώνη ασφαλείας.

3. Η διαδρομή με το σχολικό
Όταν το σχολικό κινείται, πάντα να βρίσκεσαι στη θέση σου και να φοράς τη ζώνη σου.

'Αφησε τον οδηγό να είναι συγκεντρωμένος στον δρόμο. Απλά φαντάσου πόσο δύσκολα μπορεί κανείς να είναι συγκεντρωμένος στην οδήγηση, όταν 30 μαθητές ΜΙΛΟΥΝ - ΜΙΛΟΥΝ - ΜΙΛΟΥΝ όλοι μαζί!!! Θυμήσου ότι δουλειά του οδηγού είναι να μεταφέρει εσένα προς και από το σχολείο γρήγορα και με ασφάλεια.

'Ακουγε πάντα με προσοχή τις οδηγίες που σου δίνει η συνοδός του σχολικού σου. Να θυμάσαι ότι η συνοδός έχει υποχρέωση να επιβάλλει την τάξη και να φροντίζει για την ασφάλειά σου μέσα στο σχολικό.

4. Κατεβαίνοντας από το σχολικό
Όταν φεύγεις από το σχολικό να χρησιμοποιείς πάντα τις χειρολαβές. Θα σε βοηθήσει να αποφύγεις κάποιο χτύπημα αν παραπατήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Βεβαιώσου ότι δεν υπάρχει κάτι που να κρέμεται από πάνω σου (ρούχα, μπρελόκ, διάφορες τσάντες κτλ), το οποίο μπορεί να πιαστεί στις χειρολαβές ή στην πόρτα, καθώς κατεβαίνεις, με αποτέλεσμα να τραυματιστείς!!!

Εάν πρέπει να διασχίσεις τον δρόμο από τη μπροστινή πλευρά του σχολικού, περπάτησε στο πεζοδρόμιο σε μια απόσταση περίπου δέκα (10) μέτρων μπροστά από το σχολικό για να περάσεις απέναντι. Βεβαιώσου ότι ο οδηγός συνεχώς σε παρακολουθεί και εσύ σε όλη τη διαδρομή μπορείς να βλέπεις τα σήματα που σου κάνει.

 

 
Ellinogermaniki Agogi
Educational Levels
Educational Departments
Students Projects
Graduates
Research Activity
Events
Publishing Activity
Registration of New Students
Job Positions
 Newsletter
Please insert here your email to receive information material from us.
your e-mail:
 News
Schoolbooks for the Ministry
Teachers of Ellinogermaniki Agogi have authored the official schoolbooks for Science in the 5th and 6th Grade of Primary School, and for German in High School.
συνέχεια
 
Premises
In school year 2006-2007, state-of-the-art, high-standard new school premises for all levels of education started their operation in Pallini.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια