Αρχική σελίδα | Ερευνητική δραστηριότητα | Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
 

Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης

Το 1994 ιδρύεται το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, στα πλαίσια του οποίου επιδιώκεται η συμμετοχή της Ελληνογερμανικής Αγωγής σε διεθνή προγράμματα σχεδίασης, εφαρμογής και αξιολόγησης πρωτότυπων παιδαγωγικών μεθόδων και υλικών.

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης δραστηριοποιείται ενεργά στο σχεδιασμό προηγμένου εκπαιδευτικού υλικού τόσο συμβατικού όσο και ηλεκτρονικού. Βασική επιδίωξη είναι η αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την αναβάθμιση του μαθήματος. Τα εργαλεία, τα οποία αναπτύσσονται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είναι αποτέλεσμα συνεργατικής προσπάθειας ειδικών από το χώρο της πληροφορικής, της τεχνολογίας, της παιδαγωγικής, της διδακτικής και της παιδαγωγικής ψυχολογίας.

Στα πλαίσια της ερευνητικής προσπάθειας, της εκπόνησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των τεχνολογικών εργαλείων η Ελληνογερμανική Αγωγή συνεργάζεται με τα γνωστότερα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα στο χώρο της παιδαγωγικής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Την ερευνητική προσπάθεια χαρακτηρίζουν σταθερές θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές:

  • Υιοθέτηση της δομιστικής θεωρίας μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων
  • Προώθηση συνεργατικής μάθησης
  • Ισοδύναμη και παράλληλη ανάπτυξη παιδαγωγικών και τεχνολογικών καινοτομιών

Η Ελληνογερμανική Αγωγή έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή εταίρος σε δεκάδες επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα συνεργαζόμενη με σχολεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παράλληλα έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη τίτλων λογισμικού και έχει εκδώσει περισσότερα από 70 βιβλία με εκπαιδευτικό περιεχόμενο.Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολογούνται, παρουσιάζονται σε συνέδρια και δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα εκπαιδευτικά εργαλεία εφαρμόζονται στη σχολική πράξη, συμπληρώνοντας και εμπλουτίζοντας την παραδοσιακή διδασκαλία.

Η αλληλεπίδραση σχολείου και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η ανταλλαγή απόψεων δασκάλων και καθηγητών μέσης εκπαίδευσης με ειδικούς επιστήμονες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαιδευτική πραγματικότητα στοχεύουν στη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού στον κόσμο, ενός σχολείου που όχι μόνο ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της εποχής, αλλά που βρίσκεται σταθερά και δυναμικά στην πρωτοπορία.


 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
Εθνικά προγράμματα
Εκδόσεις
Ομιλίες-Παρουσιάσεις
Συνεργασίες-Δίκτυα
Συνέδρια
Ανθρώπινο δυναμικό
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια