Αρχική σελίδα | Ερευνητική δραστηριότητα | Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
 

Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

e-Contentplus

OpenScienceResources
Το έργο Open Science Resources (OSR) είχε ως στόχο να αυξήσει τη χρήση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου των Ευρωπαϊκών μουσείων επιστήμων και κέντρων προώθησης της επιστήμης κάνοντάς το πιο εύκολα προσβάσιμο μέσα από τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεταδεδομένων και κοινωνικών ετικετών. Με αυτό τον τρόπο το έργο στόχευσε επίσης στο να δώσει περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επικεντρώνονται στη χρήση μουσειακών εκθεμάτων στο πλαίσιο τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης μάθησης. Κατά τη διάρκεια του έργου το αποθετήριο του OSR εμπλουτίστηκε με περισσότερα από 1500 εκπαιδευτικά αντικείμενα ενώ δημιουργήθηκαν και περισσότερες από 150 εκπαιδευτικές δραστηριότητες από εκπαιδευτικούς με βάση το ψηφιακό περιεχόμενο των 7 μουσείων που συμμετείχαν στο έργο. Το 2011 το OSR τιμήθηκε με το αργυρό βραβείο των “Learning Impact Awards” καθώς και το βραβείο OPAL από τη πρωτοβουλία “Open Educational Quality”.
1/6/2009 - 31/5/2012
COSMOS
Το COSMOS είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από τη δράση «e-Contentplus Targeted Project» με 24 μήνες διάρκεια. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός εικονικού πειραματικού εργαστηρίου για μαθητές και δασκάλους με σκοπό να βελτιωθεί η διδασκαλία της φυσικής σε σχολεία και πανεπιστήμια. Το έργο θα ενοποιήσει το περιεχόμενο δύο μεγάλων ψηφιακών εκπαιδευτικών βιβλιοθηκών, του D-Space και του Educational Repository of the Schools Observatory, προσφέροντας ταυτόχρονα εργαλεία διαχείρισης περιεχομένου και μεταδεδομένων (COSMOS tool-box). Η πύλη (portal) ψηφιακού περιεχομένου που θα προκύψει θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί σε σχολεία και πανεπιστήμια 7 Ευρωπαϊκών χωρών.
1/10/2007 - 30/9/2009
Organic.Edunet
Το Organic.Edunet είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από τη δράση «e-Contentplus Targeted Project» και έχει διάρκεια 36 μήνες. Έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση, χρήση και εκμετάλλευση ψηφιακού περιεχομένου που σχετίζεται με τη Βιολογική Γεωργία και την Αγροοικολογία. Στo πλαίσιo του έργου θα αναπτυχθεί μία πολυγλωσσική ψηφιακή πύλη (portal) που θα διευκολύνει την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο. Επιπλέον, θα καταρτιστεί μία οντολογία/ λεξιλόγιο για το συγκεκριμένο πεδίο ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών. Το σύστημα που θα προκύψει θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί εκτενώς από τις ομάδες χρηστών που εκπροσωπούνται στο έργο. Τα συμπεράσματα του έργου θα συνοψιστούν σε μία σειρά προτάσεων για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης Ποιότητας στη Βιολογική Γεωργία και Αγροοικολογία.
1/10/2007 - 30/9/2010

 

 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
Εθνικά προγράμματα
Εκδόσεις
Ομιλίες-Παρουσιάσεις
Συνεργασίες-Δίκτυα
Συνέδρια
Ανθρώπινο δυναμικό
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια