Αρχική σελίδα | Ερευνητική δραστηριότητα | Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
 

Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

Erasmus + | Teacher Academies

GEO-Academy: GEO-Tools για την ενίσχυση των ψηφιακών, πράσινων και χωρικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών προς μια αποτελεσματική εκπαίδευση STEAM για την ανάπτυξη της αειφορίας
Το έργο GEO-Academy είναι μια πρωτοβουλία του Erasmus+ για τις Ακαδημίες Εκπαιδευτικών με στόχο την ανάπτυξη ενός μικτού δικτύου βασισμένου στις ικανότητες για τη διδασκαλία της αειφόρου ανάπτυξης με τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και γεωχωρικών τεχνολογιών. Το έργο θα κάνει χρήση γεωτεχνολογιών αιχμής (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Παγκόσμια Συστήματα Εντοπισμού Θέσης (GPS), Τηλεπισκόπηση (RS) και Παρατήρηση της Γης (EO), απόκτηση και επεξεργασία δεδομένων, ανάλυση εικόνας και συναφείς τεχνολογίες που βασίζονται στην τοποθεσία) καθώς και παιδαγωγικά πλαίσια, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας.
1/6/2023 - 31/5/2026
CLIMADEMY
Η Ακαδημία Εκπαιδευτικών για την Κλιματική Αλλαγή CLIMADEMY (climademy.eu/), στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου που θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μέσα από το οποίο οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν πώς να εκπαιδεύσουν την επόμενη γενιά Ευρωπαίων πολιτών σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Κύριος στόχος της Ακαδημίας είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με τις δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να αισθάνονται επαρκώς προετοιμασμένοι για τη διδασκαλία της Κλιματικής Αλλαγής μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η Ακαδημία αναπτύσσεται γύρω από 4 κόμβους σε τέσσερις χώρες και έναν κοινό εικονικό τόπο, την πλατφόρμα CLAUDI.
1/6/2022 - 31/5/2025

 

 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
Εθνικά προγράμματα
Εκδόσεις
Ομιλίες-Παρουσιάσεις
Συνεργασίες-Δίκτυα
Συνέδρια
Ανθρώπινο δυναμικό
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια