Αρχική σελίδα | Ερευνητική δραστηριότητα | Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
 

Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

Erasmus + | Forward Looking Projects

AI4EDU: Artificial intelligence in Education
Το AI4EDU είναι ένα έργο Erasmus+ Forward-Looking, το οποίο επιδιώκει να καινοτομήσει τη σχολική εκπαίδευση με τη διερεύνηση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση νέων ερευνητικών προσεγγίσεων, τεχνολογιών και εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ευέλικτους, εξατομικευμένους, ελκυστικούς και αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας και μάθησης, στο πλαίσιο των αυξανόμενων προκλήσεων που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης.
1/1/2023 - 31/12/2025
Discovery Space: An AI-enhanced classroom for Deeper Learning in STEM
Στο πλαίσιο του έργου Discovery Space δημιουργείται ένας ανοικτός χώρος ανακάλυψης για τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά. Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία ως εργαλείο δυναμικής αξιολόγησης των μαθητών στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο. Ένας εικονικός βοηθός ΤΝ καθοδηγεί τους μαθητές και τους παρέχει βοήθεια όταν χρειάζεται μέσω προσομοιώσεων, βίντεο, ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, κτλ. Το ανακαλυπτικό μοντέλο προκρίνεται έναντι του γνωστικού, ενώ δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρακολουθεί την εξέλιξη του κάθε μαθητή ξεχωριστά καθώς και να γνωρίζει τα σημεία στα οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες. Με βάση τα παραπάνω, το έργο, κάνοντας χρήση της ΤΝ εισάγει την προσωποποιημένη μάθηση για τα μαθήματα των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών.
1/1/2023 - 31/12/2025
NEB-LAB
Το έργο NEB-LAB αξιοποιεί πέντε έργα οικολογικής ανακαίνισης εκπαιδευτικών κτιρίων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Βασιζόμενοι στην έννοια του Open Schooling, οι επιλεγμένοι πιλοτικοί χώροι αναπτύσσουν συγκεκριμένα και αναπαραγώγιμα σχέδια δράσης για το κλίμα, ώστε να μετατραπούν σε κόμβους καινοτομίας στις κοινότητές τους, αυξάνοντας τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη διευκόλυνση της κοινωνικής καινοτομίας, την προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την αειφορία, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων και θετικών συμπεριφορών για μια αποδοτική χρήση της ενέργειας με αποδοτικότητα των πόρων και περιβαλλοντικό σεβασμό
1/1/2023 - 31/12/2025
The Artificial Intelligence-Aware Classroom (AIware)
Ο κύριος στόχος του έργου AIware είναι η ανάπτυξη καινοτόμων παιδαγωγικών λύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και η παροχή καλών πρακτικών και εργαλείων που θα επιτρέψουν στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς τους να εφαρμόσουν θέματα τεχνητής νοημοσύνης στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών τους. Το έργο θα δημιουργήσει ένα έτοιμο προς χρήση υλικό για τα σχολεία που θα αποτελείται από ένα παιδαγωγικό πλαίσιο δεξιοτήτων, εκπαιδευτικά σενάρια σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και μια συλλογή ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. Μέσω αυτού του έργου θα εντοπιστούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και θα αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση που θα βοηθήσει τα σχολεία να προετοιμάσουν τους καθηγητές και τους μαθητές για το μέλλον.
1/1/2023 - 31/12/2026
R4C - Reflecting for Change
Promoting the use of self-reflection tools to support innovation and systemic change in schools. The project Reflecting for Change (R4C) aims at proposing an advanced support framework, as well as a set of core policy recommendations, to schools seeking to introduce a type of holistic change that will ensure a meaningful uptake of sustainable innovation, with an emphasis on achieving improved learning outcomes as set by the Europe 2020 strategy.
1/11/2019 - 31/10/2021

 

 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
Εθνικά προγράμματα
Εκδόσεις
Ομιλίες-Παρουσιάσεις
Συνεργασίες-Δίκτυα
Συνέδρια
Ανθρώπινο δυναμικό
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια