Αρχική σελίδα | Ερευνητική δραστηριότητα | Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
 

Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

DAPHNE ΙΙΙ

European Antibullying Network (EAN)
Ο σχολικός εκφοβισμός δεν αποτελεί καινούριο φαινόμενο, αλλά υπάρχει εδώ και γενιές λαμβάνοντας διάφορες μορφές. Διάφορες σημαντικές πρωτοβουλίες κατά του σχολικού εκφοβισμού έχουν λάβει χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, οι περισσότερες αυτών τείνουν να εστιάζουν μόνο σε μια πτυχή του προβλήματος χωρίς να προσφέρουν μια κοινή προσέγγιση αντιμετώπισης του φαινομένου και των διάφορων μορφών του. Το έργο ΕΑΝ στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό και να παρέχει μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση μέσα από τη συνεργασία 17 εταίρων από 12 κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν να επιδείξουν μια σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο. Το έργο ΕΑΝ, που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Daphne III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει στη δημιουργία μέσων παρέμβασης και μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής κατά του σχολικού εκφοβισμού. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της αξιοποίησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των εταίρων, ευαισθητοποίησης του κοινού για το πρόβλημα και της συμμετοχής των παιδιών στις δράσεις του έργου. Στο τελικό στάδιο του έργου η συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του σχολικού εκφοβισμού στοχεύει να ενώσει τις διάφορες προσπάθειες στο πεδίο και να τις μετατρέψει σε μια ενιαία φωνή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1/12/2012 - 31/5/2014
Prosave
Tο έργο στοχεύει να μελετήσει το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων σε εκπαιδευτικούς, στο διοικητικό προσωπικό του σχολείου, σε γονείς και μαθητές. Τελικός στόχος η διαμόρφωση ενός οδηγού κατάρτισης που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων τα ακόλουθα: ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας, θέματα που αφορούν την τυπολογία της κοινωνικής βίας, ερμηνευτικά εργαλεία και ένα σύστημα κανόνων που θα διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας και να δράσουν αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα το έργο φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα δίκτυο εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχει στα επιμορφωτικά σεμινάρια κατάρτισης για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και θα εφαρμόσει πιλοτικά το παιδαγωγικό υλικό στην τάξη.
1/1/2011 - 31/12/2013

 

 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
Εθνικά προγράμματα
Εκδόσεις
Ομιλίες-Παρουσιάσεις
Συνεργασίες-Δίκτυα
Συνέδρια
Ανθρώπινο δυναμικό
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια