Αρχική σελίδα | Ερευνητική δραστηριότητα | Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
 

Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

Lifelong Learning Programme | European cooperation in Education and Training (ECET)

PEEP
Στόχος του έργου PEEP (Policy for Educator Evidence in Portfolios) είναι η διάχυση χρήσης ηλεκτρονικών φακέλων (ePortfolios) από τους εκπαιδευτικούς για την καταγραφή της επαγγελματικής τους εξέλιξης σε σχέση με τα προσόντα που προδιαγράφονται σε σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα ePortfolios δίνουν τη δυνατότητα καταγραφής στοιχείων από την τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση παρέχοντας τη δυνατότητα μιας πλούσιας, ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από την ατομική μάθηση και την καθημερινή σχολική εμπειρία και πρακτική. Η Ελληνογερμανική Αγωγή, ως εταίρος του έργου σχεδίασε και ανέπτυξε το ePortfolio εργαλείο, συμμετείχε με εκπαιδευτικούς στη σχετική κατάρτιση, οι οποίοι έκαναν επίσκεψη/παρατηρήσεις σε σχολεία του εξωτερικού. Απώτερος στόχος είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να καταρτίσουν στη συνέχεια συναδέλφους τους, ώστε να γίνει αξιοποίηση της χρήσης του εργαλείου.
1/3/2013 - 30/4/2014

 

 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
Εθνικά προγράμματα
Εκδόσεις
Ομιλίες-Παρουσιάσεις
Συνεργασίες-Δίκτυα
Συνέδρια
Ανθρώπινο δυναμικό
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια