Αρχική σελίδα | Ερευνητική δραστηριότητα | Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
 

Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

Studies

Μελέτη Αποτελεσμάτων των Κεντρικών Δράσεων Comenius: Πολυμερή Σχέδια και Δίκτυα Comenius
Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε από διεθνή ερευνητική ομάδα υπό την Ελληνογερμανική Αγωγή, έπειτα από ανάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EAC/17/2010). Σκοπός της μελέτης ήταν να συμβάλει στην ευρύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Comenius στην Ευρώπη, μελετώντας τον αντίκτυπο στη σχολική εκπαίδευση και εντοπίζοντας εμπόδια και ευκαιρίες για αυξημένη αποτελεσματικότητα τόσο του Προγράμματος Comenius, όσο και ευρύτερα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (2007-2013). Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη ιδιαίτερα εστιάσθηκε στον αντίκτυπο των Κεντρικών Δράσεων Comenius όσον αφορά στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστημάτων, οργανισμών και ατόμων που συμμετείχαν ή ωφελήθηκαν από την υλοποίηση των δράσεων.
1/12/2010 - 31/12/2012
Μελέτη των Επιπτώσεων των ΤΠΕ και των Νέων Μέσων στην Εκμάθηση Γλωσσών
Η μελέτη αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ανατέθηκε σε διεθνή ερευνητική ομάδα υπό την Ελληνογερμανική Αγωγή, διερεύνησε τις επιπτώσεις της χρήσης ΤΠΕ και νέων μέσων στην εκμάθηση γλωσσών, με ιδιαίτερη εστίαση στην περιοχή της άτυπης μάθησης. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με τη σύνταξη μιας λεπτομερούς Τελικής Αναφοράς, η οποία συνθέτει και παρουσιάζει τα αποτελέσματα των συστατικών μερών της μελέτης: α) μιας συγκριτικής μελέτης σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, β) μιας ποσοτικής έρευνας στάσεων και συμπεριφορών, γ) μιας ποιοτικής έρευνας τρεχουσών τάσεων και πιθανών εξελίξεων στην Ευρώπη και πέρα από αυτή, δ) μιας σειράς μελετών περιπτώσεων που λειτουργούν ως παραδείγματα καλής πρακτικής, καθώς και ε) μιας σειράς σχετικών προτάσεων προς τους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής και όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο. Η μελέτη και όλα τα πνευματικά δικαιώματα που συνδέονται με αυτή ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1/6/2008 - 31/5/2009

 

 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
Εθνικά προγράμματα
Εκδόσεις
Ομιλίες-Παρουσιάσεις
Συνεργασίες-Δίκτυα
Συνέδρια
Ανθρώπινο δυναμικό
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια