Αρχική σελίδα | Ερευνητική δραστηριότητα | Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
 

Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

Socrates | Comenius | Comenius II - Training of School Education

Prelude
Το έργο PRELUDE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Socrates (δράση Comenius 2.1). Ασχολείται με την ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη μουσική εκπαίδευση και απευθύνεται σε ενεργούς δασκάλους μουσικής. Το πρόγραμμα κατάρτισης ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006 με διάρκεια τρία χρόνια και θα εφαρμοστεί σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Το PRELUDE θα στηρίζεται σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα υποστηρίζεται από μια πλατφόρμα μάθησης.
1/10/2006 - 30/9/2009
On the Edge
Το On the Edge αποτελεί ένα έργο κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής και ευαισθητοποίησης σε ζητήματα ευρωπαϊκής ταυτότητας. Οι πρακτικές των εταίρων του έργου στη διαχείριση των μειονοτήτων, η εκπαιδευτική προσέγγιση που ακολουθούν, οι «καλές πρακτικές» στο χώρο της εκπαίδευσης εντάσσονται στους άξονες ενδιαφέροντος του έργου΄ τελικός στόχος είναι η δημιουργία ενός οδηγού κατάρτισης εκπαιδευτικών στα θέματα που προαναφέρθηκαν και η ανάδειξη εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και πρακτικών που θα δημιουργήσουν δεσμούς συνοχής, σεβασμού και αποδοχής της ετερότητας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικά ανθρώπων στα πλαίσια της διευρυμένης ευρωπαϊκής κοινότητας.
1/10/2005 - 30/9/2008
MUSE
Ανάπτυξη προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για δασκάλους ολιγοθέσιων σχολείων
1/10/2002 - 30/9/2004
Geh-mit
GEH-MIT, German Hands-on Modern Information Technologies Teacher Training Scheme
1/10/2001 - 30/9/2003

 

 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
Εθνικά προγράμματα
Εκδόσεις
Ομιλίες-Παρουσιάσεις
Συνεργασίες-Δίκτυα
Συνέδρια
Ανθρώπινο δυναμικό
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια