Αρχική σελίδα | Ερευνητική δραστηριότητα | Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
 

Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

ICT PSP

Inspiring Science Education
To project Inspiring Science Education έχει ως σκοπό να παρέχει ψηφιακές πηγές και δυνατότητες σε εκπαιδευτικούς, προκειμένου να δώσουν στη Διδακτική της Επιστήμης έναν πιο ελκυστικό χαρακτήρα και σχετικό με την καθημερινότητα των μαθητών. Μέσα από την ιστοσελίδα του Inspiring Science Education και τις δραστηριότητες που διοργανώνονται από τους εταίρους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν τις δικές τους επιστημονικές ανακαλύψεις, να παρακολουθούν και να κατανοούν τα φυσικά και επιστημονικά φαινόμενα και να αποκτούν πρόσβαση στα πιο σύγχρονα, διαδραστικά εργαλεία και σε ψηφιακές πηγές μέσα από τη σχολική αίθουσα. Θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές δράσεις σε 5.000 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 14 ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη διάρκεια αυτών των πιλοτικών δράσεων, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση σε διαδραστικές προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια και eScience εφαρμογές που θα συνδυάζονται με εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως εκδρομές σε κέντρα επιστήμης και πάρκα και εικονικές επισκέψεις σε ερευνητικά κέντρα.
1/4/2013 - 31/7/2016
Open Discovery Space
To έργο Οpen Discovery Space (ΟDS) αποτελεί μια συντονισμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που εκτείνεται σε 25 χώρες κατά το διάστημα 2012-2015, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την εδραίωση της καινοτομίας στη σχολική εκπαίδευση, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών και εφαρμογών της ηλεκτρονικής μάθησης στην καθημερινή σχολική ζωή. Παρέχει ένα καινοτόμο πανευρωπαϊκό περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης και ενιαίας πρόσβασης σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, το οποίο προωθεί ευέλικτους και δημιουργικούς τρόπους μάθησης, βελτιώνοντας τον τρόπο παραγωγής, πρόσβασης και χρήσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Παράλληλα, μέσω δυνατοτήτων κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς να ανακαλύψουν, να σχολιάσουν, να μοιραστούν και να αξιολογήσουν ψηφιακές πηγές μάθησης από ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών. Η προσέγγιση του Open Discovery Space τοποθετεί τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς σε ρόλο συνδημιουργών περιεχομένου και φορέων καινοτομίας, ενθαρρύνοντας την εκπαιδευτική κοινότητα στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση δημιουργικών πρακτικών. To ΟDS έχει ξεπεράσει τον αρχικό του στόχο για εφαρμογή των πρακτικών αυτών σε 2000 Ευρωπαϊκά σχολεία, και πλέον στο δίκτυό του συμμετέχουν ενεργά περισσσότερα από 2400 σχολεία Προσχολική, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 7000 εκπαιδευτικοί και περισσότεροι από 100000 μαθητές.
1/4/2012 - 30/9/2015
Natural Europe
Σε μία εποχή όπου μία πληθώρα ψηφιακού περιεχομένου υψηλής ποιότητας που διατίθεται σε ευρωπαϊκά Μουσεία Φυσικής Ιστορίας παραμένει ανεκμετάλλευτη λόγω διαφόρων εμποδίων, η διερεύνηση της προοπτικής των ευρωπαϊκών ψηφιακών βιβλιοθηκών φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική. Το Natural Europe, έργο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ υπό το πρόγραμμα ICT-PSP, αποτελεί μία οργανωμένη λύση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ξεπεραστούν τέτοιου είδους εμπόδια, μέσω της σύνδεσης των ψηφιακών συλλογών μεγάλων και μικρών ευρωπαϊκών Μουσείων Φυσικής Ιστορίας με την Europeana, και μέσω της δημιουργίας και προσαρμογής εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων λογισμικού που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν καινοτόμα σενάρια online, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές συλλογές των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ομοσπονδία των ψηφιακών βιβλιοθηκών του Natural Europe έχει ως σκοπό να διευκολύνει: την αποθήκευση, την αναζήτηση και την ανάκτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου σχετικά με την Φυσική Ιστορία, καθώς και την αναζήτηση και ανάκτηση αντικειμένων σχετικά με εκπαιδευτικούς στόχους και το πρόγραμμα σπουδών αναφορικά με την Φυσική Ιστορία, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και της Επιστήμες Βιολογίας.
1/10/2010 - 30/9/2013
Rural Inclusion
Το έργο Rural Inclusion στοχεύει στην υιοθέτηση σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής και μεθοδολογιών που θα διευκολύνουν την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. Ο σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος του διαχειριστικού βάρους που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις των απομακρυσμένων περιοχών, με την βελτιστοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης και χρήσης υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το έργο Rural Inclusion υιοθετεί, τροποποιεί και αξιοποιεί σημειολογικές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου συνδυασμένες με εκπαίδευση από απόσταση σε πέντε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινοπραξία υλοποίησης του έργου αποτελείται από 14 εταιρείες και οργανισμούς. Η Ελληνογερμανική Αγωγή είναι από τους κύριους οργανισμούς υλοποίησης του έργου και ο ρόλος της αφορά κυρίως στην ανάπτυξη και υλοποίηση της μεθοδολογίας κατάρτισης των φορέων και επιχειρήσεων που θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του έργου.
1/7/2009 - 30/6/2011

 

 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
Εθνικά προγράμματα
Εκδόσεις
Ομιλίες-Παρουσιάσεις
Συνεργασίες-Δίκτυα
Συνέδρια
Ανθρώπινο δυναμικό
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια