Αρχική σελίδα | Εκπαιδευτικά τμήματα | Τμήμα Ξένων Γλωσσών | Τμήμα Αγγλικών
 

Τμήμα Αγγλικών

Οι μαθητές μας έχουν την πρώτη επαφή τους με την αγγλική γλώσσα στην Α΄ και Β΄ το Δημοτικού. Από τη Γ΄ Δημοτικού τα αγγλικά διδάσκονται 5 ώρες την εβδομάδα. Οι μαθητές εντάσσονται σε ομοιογενή τμήματα, τα οποία ανταποκρίνονται στο γλωσσικό τους επίπεδο. Τα διδακτικά εγχειρίδια που επιλέγονται υιοθετούν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και πραγματεύονται θέματα, που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών. Οι ειδικές για κάθε βαθμίδα εκδόσεις του σχολείου με ασκήσεις και πρόσθετο διδακτικό υλικό, η χρήση πολυμέσων και η αξιοποίηση του Διαδικτύου αποτελούν μέσα, που κάνουν τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας ευχάριστη και αποδοτική.

StorytellingΣτις μικρές τάξεις ασκήσεις, γλωσσικά και παιχνίδια ρόλων, τραγούδια και ποιήματα με ομοιοκαταληξία χρησιμοποιούνται με σκοπό τη δημιουργία ατμόσφαιρας ενθουσιώδους μάθησης. Στις μεγαλύτερες τάξεις οι διδακτικές μέθοδοι συνδυάζουν στοιχεία της επικοινωνιακής, της δομικής και λειτουργικής χρήση της γλώσσας καθώς και διδασκαλία περιεχομένου μέσω της ξένης γλώσσας. Δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης, συμμετοχή σε διαγωνισμούς και διεθνείς εκπαιδευτικές πλατφόρμες, όπως το Εtwinning, προωθούν την ανάπτυξη πληθώρας δεξιοτήτων. Παράλληλα, το πρόγραμμα Storytelling ενισχύει τις εκφραστικές ικανότητες και τις δεξιότητες παρουσίασης και έκφρασης.

Τα απογευματινά φροντιστηριακά τμήματα απευθύνονται στους μαθητές που χρειάζονται κάποια ενίσχυση ή επιθυμούν να καλύψουν με ταχύτερο ρυθμό την ύλη, προκειμένου να φτάσουν νωρίτερα στις εξετάσεις για την απόκτηση ενός διπλώματος. Το σχολείο μας είναι εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο και οι μαθητές μας μπορούν να συμμετάσχουν στις παρακάτω εξετάσεις γλωσσομάθειας:

  • FLYERS (A2) University of Cambridge
  • KET (A2) University of Cambridge
  • FCE (B2) University of Cambridge
  • ECCE (B2) University of Michigan
  • CPE (C2) University of Cambridge
  • ECPE (C2) University of Michigan.

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα των Αγγλικών προσφέρει μια ζωντανή και επικοινωνιακή μαθησιακή εμπειρία και εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους.

 
YouTube - STORYTELLING Moments at school Moments at school Moments at school Presentations Presentations
  Presentations Projects Projects Projects Projects
  Projects Storytelling Storytelling Storytelling Storytelling
  Storytelling Storytelling Storytelling Storytelling Summer
  Summer Summer      
 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Τμήμα Ξένων Γλωσσών
Τμήμα Γερμανικών
Τμήμα Αγγλικών
Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Μουσικών Σπουδών-Ωδείο
Τμήμα Φυσικών Επιστημών
Τμήμα Απογευματινών Δραστηριοτήτων
Καλοκαιρινά Τμήματα-Αθλοπαιδεία
Δράσεις τα Σαββατοκύριακα
Βιβλιοθήκη
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια