Αρχική σελίδα | Εκπαιδευτικά τμήματα | Τμήμα Απογευματινών Δραστηριοτήτων | Δημοτικό
 

Δημοτικό

Παιδαγωγικές δραστηριότητες | Καλλιτεχνικές δραστηριότητες | Αθλητικές δραστηριότητες
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 
Μελέτη
Για μαθητές όλων των τάξεων
Η απογευματινή μελέτη για την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας αποτελεί σημαντικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να ολοκληρώνεται η μελέτη στο σχολείο τόσο στα ελληνικά όσο και στα γερμανικά και αγγλικά και να επιστρέφουν τα παιδιά στο σπίτι διαβασμένα και έτοιμα για την επόμενη μέρα. Εξίσου σημαντικός στόχος της δραστηριότητας της μελέτης είναι τα παιδιά να αποκτήσουν μεθοδικότητα και αυτονομία στη μελέτη τους, όπως και να μάθουν να οργανώνουν σωστά το χρόνο τους. Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος εντάσσονται σε ολιγομελείς ομάδες ανάλογα με την τάξη τους και μελετούν τα μαθήματά τους υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών. Οι μαθητές των μικρών τάξεων (Α'- Β') έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν όποια μέρα επιθυμούν και μία ή περισσότερες από τις άλλες δραστηριότητες που παρουσιάζονται στο έντυπο αυτό. Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα της μελέτης γίνεται μετά τη δραστηριότητα.
 
Ενισχυτική διδασκαλία αγγλικής γλώσσας
Για μαθητές της Γ', Δ', Ε' και Στ' τάξης
Το μάθημα αγγλικών που απευθύνεται στους μαθητές της Γ', Δ', Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού επικεντρώνεται στη σωστή άρθρωση φθόγγων, λέξεων και προτάσεων, στη βελτίωση της προφορικής και γραπτής έκφρασης των μαθητών καθώς και στην άσκηση της αβίαστης επικοινωνιακής δεξιότητάς τους.
Η μέθοδος διδασκαλίας ενσωματώνει διαλόγους, παιχνίδια λέξεων, ανάθεση ρόλων, τραγούδια και ιστορίες που είναι προσαρμοσμένες στο επίπεδο των μαθητών και αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντά τους. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε το λεξιλόγιο και τη χρήση της γλώσσας, να ενεργοποιήσουμε τις διαφορετικές στρατηγικές μάθησης των μαθητών και να προαγάγουμε τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη διασκέδαση στη μάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται με σύγχρονα πολυμέσα σε πλούσια οπτική και ηχητική μορφή και η εμπέδωση της γνώσης επιτυγχάνεται μέσα από την επανάληψη.
Οι μαθητές της Ε' και Στ' Δημοτικού που συμμετέχουν στις εξετάσεις γλωσσομάθειας FLYERS ή KET του πανεπιστημίου του Cambridge εξοικειώνονται με τις στρατηγικές επίλυσης των ασκήσεων και το επίπεδο δυσκολίας αυτών των εξετάσεων.
 
Ενισχυτική διδασκαλία γερμανικής γλώσσας
Για μαθητές της Β', Γ', Δ', Ε' και Στ' τάξης
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ένα θέμα που απασχολεί τους γονείς είναι η προετοιμασία των παιδιών στις ξένες γλώσσες και η οργάνωση της απογευματινής μελέτης σ' αυτές. Τα παιδιά παραμένοντας στο σχολείο έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη μελέτη των γερμανικών της επόμενης ημέρας σύμφωνα με το πρόγραμμά τους, ενώ στο τέλος κάθε εβδομάδας γίνεται μία ολοκληρωμένη επανάληψης της ύλης που διδάχτηκαν τα παιδιά με στόχο την ουσιαστική εμπέδωσή της. Καθηγητές γερμανικής γλώσσας καθοδηγούν τους μαθητές, προκειμένου να μελετήσουν σωστά τα κείμενα, να μάθουν το λεξιλόγιο, να προετοιμάσουν τις γραπτές εργασίες και να εξασκηθούν στην ανάγνωση και στην προφορά. Παράλληλα οι μαθητές της Ε' και Στ' Δημοτικού που παρακολουθούν το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας προετοιμάζονται και για τις εξετάσεις FIT1 και FIT2.
Οι γονείς απαλλάσσονται από την προετοιμασία των παιδιών στις ξένες γλώσσες και εμπιστεύονται μόνον την υπεύθυνη δουλειά και τον προγραμματισμό του σχολείου.
 
Πρόγραμμα Clil
(Content and Language Integrated Learning)

Γερμανικά Αγγλικά
Α και Β δημοτικού
Γ και Δ δημοτικού
Ε και Στ δημοτικού
 
Γ και Δ δημοτικού
Ε και Στ δημοτικού

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών, γερμανικών και αγγλικών, έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο σχολείο μας. Πέρα όμως από τη συστηματική διδασκαλία της γερμανικής και της αγγλικής γλώσσας, δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προάγουν τη χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο διδασκαλίας άλλων μαθημάτων. Tο πρόγραμμα Clil (Content and Language Integrated Learning) είναι ένα πρόγραμμα συνδιδασκαλίας των ξένων γλωσσών και άλλων γνωστικών αντικειμένων, όπως είναι οι Φυσικές Επιστήμες, η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Γεωγραφία κ.ά.
Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Clil αξιοποιούν τις γνώσεις τους στα αγγλικά και τα γερμανικά στο πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτήτων σε διάφορα γνωστικά πεδία, παρατηρούν και μελετούν φαινόμενα, επεξεργάζονται γνώσεις σε μαθήματα που διδάσκονται στο πρωινό τους πρόγραμμα. Ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία έχει ότι η γλώσσα επικοινωνίας στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων είναι τα γερμανικά ή τα αγγλικά. Έτσι, τα παιδιά αντιλαμβάνονται την ξένη γλώσσα όχι ως διδακτικό αντικείμενο αλλά ως εργαλείο επικοινωνίας, συνειδητοποιούν ότι η εκμάθηση της ξένης γλώσσας δίνει διαφορετικές δυνατότητες μάθησης και διαμορφώνουν μία θετική στάση στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές του Δημοτικού ανάλογα με την τάξη στην οποία βρίσκονται.
 
thEAther.de - Θεατρικό Εργαστήρι στα Γερμανικά
Για μαθητές της Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης
Σας αρέσει το θέατρο; Θα θέλατε να φτιάξουμε όλοι μαζί και να πρωταγωνιστήσουμε σε μία θεατρική παράσταση στα γερμανικά; Ελάτε να ανακαλύψουμε τουε εαυτούς μας και να μάθουμε πώς να επικοινωνούμε καλύτερα τα συναισθήματά μας, να συνυπάρχουμε με άλλους, να δουλεύουμε ομαδικά. Ελάτε να μάθουμε πώς να εκφραζόμαστε καλύτερα στα γερμανικά, να αποκτήσουμε άνεση στη χρήση της γερμανικής γλώσσας, να γνωρίσουμε καλύτερα τον πολιτισμό της Γερμανίας και άλλων γερμανόφωνων χωρών. Ελάτε να παίξουμε, να τραγουδήσουμε, να αυτοσχεδιάσουμε, να δημιουργήσουμε!
 
Εργαστήρι φυσικών επιστημών
Για μαθητές της E' και Στ' τάξης
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομάδα κάνει κάθε χρόνο αισθητή την παρουσία της στο σχολείο. Οι μαθητές της ομάδας αυτής ερευνούν, πειραματίζονται και ανακαλύπτουν τη γνώση με τρόπο. φυσικό. Μικροί επιστήμονες εν δράσει εμφανίζονται έτοιμοι να ερμηνεύσουν τα πειράματά τους, να εξηγήσουν τα φυσικά φαινόμενα του κόσμου που μας περιβάλλει και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στις φυσικές επιστήμες. Απαραίτητα υλικά για τη συμμετοχή στην ομάδα: φαντασία, έμπνευση, μεράκι, αγάπη για τη γνώση.
Ρομποτική
Για μαθητές της A', Β', Γ' και Δ' τάξης
Οι μαθητές μέσα από το παιχνίδι με τα τουβλάκια Lego γνωρίζουν την εκπαιδευτική ρομποτική. Επιστρατεύουν τη φαντασία τους και ακολουθούν οδηγίες, για να κατασκευάσουν με δομικά τουβλάκια ανθρώπινες φιγούρες, ζώα και αντικείμενα. Προσθέτουν κινητήρες και αισθητήρες, για να δώσουν στις κατασκευές τους μηχανική υπόσταση και προγραμματίζουν, για να δώσουν στις δημιουργίες τους ζωή. Στη Γ' τάξη μαθαίνουν ένα ακόμα περιβάλλον προγραμματισμού, το πρόγραμμα Scratch, που κάνει τις κατασκευές τους διαδραστικές. Όσα παιδιά επιθυμούν συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής.
 
Ρομποτική (αρχάριοι)
Για μαθητές της E' και Στ' τάξης
Με οδηγό τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, με επιμονή και εφευρετικότητα τα παιδιά δημιουργούν κατασκευές «από το μέλλον». Με τα εκπαιδευτικά πακέτα Lego ΝΧΤ και Lego EV3, αξιοποιώντας γρανάζια, άξονες, συνδετήρες και σερβοκινητήρες κατασκευάζουν ρομπότ. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Mindstorm κάνουν τα πρώτα βήματα στη λογική του προγραμματισμού και μαθαίνουν να κατευθύνουν και να ελέγχουν το ρομπότ που έχουν κατασκευάσει. Μέσα στο εργαστήριο της εκπαιδευτικής ρομποτικής τελικά όλα είναι δυνατά!
 
Ρομποτική (προχωρημένοι)
Για μαθητές της E' και Στ' τάξης
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα αρχαρίων ή έχουν εμπειρία στη ρομποτική. Έχοντας κατακτήσει τα βασικά στοιχεία της κατασκευής και του προγραμματισμού, τα παιδιά δημιουργούν κατασκευές, οι οποίες εκτελούν σύνθετες εργασίες και χρησιμοποιούν πολλαπλούς αισθητήρες (φωτός, χρώματος, όρασης και κλίσης). Μαθαίνουν να επιλύουν σύνθετα προβλήματα χωρίζοντάς τα σε μικρότερα και στη συνέχεια μέσω του λογισμικού Mindstorm, προγραμματίζουν χρησιμοποιώντας σύνθετες εντολές και μεταβλητές μέσα στο πρόγραμμά τους. Στο τέλος της χρονιάς, όσα παιδιά επιθυμούν, συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής.
 
Εργαστήρι δημιουργικής γραφής
Για μαθητές της E' και Στ' τάξης
Στο εργαστήρι δημιουργικής γραφής οι μικροί συγγραφείς εμπλέκονται σε έξυπνα γλωσσικά παιχνίδια και δημιουργούν διασκεδαστικές και ευφάνταστες ιστορίες. Τα παιδιά αξιοποιώντας κατάλληλα ερεθίσματα δομούν χαρακτήρες ηρώων, οργανώνουν την πλοκή της ιστορίας τους, δημιουργούν απρόοπτες καταστάσεις και απρόσμενες εξελίξεις, «παίζουν» με ανατροπές και δίνουν ευφάνταστο τέλος. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών τα παιδιά ενεργοποιούν τη φαντασία τους, απελευθερώνουν τη δημιουργικότητά τους, βελτιώνουν τις γλωσσικές ικανότητές τους και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους. Παράλληλα, μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά, να αυτοαξιολογούνται, να επεξεργάζονται, να αναθεωρούν και να επαναδιατυπώνουν το κείμενό τους.
 
Εργαστήρι μαθηματικών
Για μαθητές της E' και Στ' τάξης
Στόχος της απογευματινής αυτής δραστηριότητας είναι τα παιδιά να εξερευνήσουν τον κόσμο των μαθηματικών με τρόπο ελεύθερο και δημιουργικό. Μέσα από μαθηματικούς γρίφους και δημιουργικές μαθηματικές «ιστορίες» τα παιδιά κατανοούν μαθηματικές έννοιες. Με ειδικά διαμορφωμένες δραστηριότητες μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν με αυτοπεποίθηση μαθηματικά προβλήματα και αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης. Ταυτόχρονα καλλιεργούν το ενδιαφέρον και την αγάπη τους για τα μαθηματικά.
 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Τμήμα Ξένων Γλωσσών
Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Μουσικών Σπουδών-Ωδείο
Τμήμα Φυσικών Επιστημών
Τμήμα Απογευματινών Δραστηριοτήτων
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο-Λύκειο
Καλοκαιρινά Τμήματα-Αθλοπαιδεία
Δράσεις τα Σαββατοκύριακα
Βιβλιοθήκη
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια