Αρχική σελίδα | Εκπαιδευτικά τμήματα
 

Εκπαιδευτικά τμήματα

Ένας από τους βασικότερους στόχους του Σχολείου μας είναι η εποικοδομητική αξιοποίηση του χρόνου των παιδιών και η διαμόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος ανοιχτού στον κόσμο, ευέλικτου και ευχάριστου, ώστε παιδιά και εκπαιδευτικοί να αισθάνονται άνετα και να αποδίδουν δημιουργικά. Επιθυμία μας είναι τα παιδιά που φοιτούν στην Ελληνογερμανική Αγωγή να εξελιχτούν όχι μόνο σε ικανούς μαθητές που θα σημειώνουν επιτυχίες στο σχολείο αλλά και σε ικανούς ενηλίκους που θα συνεργάζονται αρμονικά με τους άλλους και θα συμβάλλουν θετικά στις οικογένειές τους και στην κοινωνία. Ιδιαίτερα σημαντική γι' αυτήν την προοπτική, περισσότερο ίσως από την κατάκτηση γνώσεων, είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και η υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση.

 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Τμήμα Ξένων Γλωσσών
Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Μουσικών Σπουδών-Ωδείο
Τμήμα Φυσικών Επιστημών
Τμήμα Απογευματινών Δραστηριοτήτων
Καλοκαιρινά Τμήματα-Αθλοπαιδεία
Δράσεις τα Σαββατοκύριακα
Βιβλιοθήκη
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια