Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

  FIT 1 FIT 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch | Χρήσιμες πληροφορίες | 'Οροι συμμετοχής   
Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας FIT 2

Από το 2008 οι εξετάσεις για τα πτυχία γλωσσομάθειας FIT 2 του Ινστιτούτου Goethe Αθηνών διεξάγονται στην Ελληνογερμανική Αγωγή.

FIT 2
Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch

Οι εξετάσεις για το πτυχίο αυτό απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους από το 12ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ως στόχο την πιστοποίηση των γνώσεών τους στη γερμανική γλώσσα. Η απόκτηση του πτυχίου FIT 2 επιβεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου επιπέδου (Α2) του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου γλωσσομάθειας. Τόσο η μορφή όσο και οι στόχοι των εξετάσεων αυτών έχουν διαμορφωθεί με τρόπο, ο οποίος συνάδει με τις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων που επιθυμούν να επικοινωνούν στη γερμανική γλώσσα.

Από το 16ο έτος συνιστούμε τις εξετάσεις για το πτυχίο Goethe-Zertifikat A2 στο Ινστιτούτο Goethe.

 • Ημερομηνία των εξετάσεων FIT 2 για το έτος 2018
  Σάββατο, 12 Μαΐου 2018
  Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

 • Προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του 2018
  Για τις εξετάσεις του Μαΐου 2018: 05 - 28 Φεβρουαρίου 2018
  Για τις εξετάσεις του Νοεμβρίου 2018: 17 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2018

  Πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι προθεσμίες. Καμία δήλωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή είτε πριν είτε μετά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί.

  Ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων που θα εξεταστούν στην Ελληνογερμανική Αγωγή είναι 660. Φροντίστε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας. Μόλις συμπληρωθεί ο καθορισμένος αριθμός δηλώσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων δε θα δέχεται άλλες. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε να απευθυνθείτε σε άλλο εξεταστικό κέντρο.

 • Εξέταστρα για το 2018
  Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch
    - Συνολική εξέταση: 77 ευρώ
    - Επαναληπτική γραπτή εξέταση: 48 ευρώ
    - Επαναληπτική προφορική εξέταση: 48 ευρώ

 • Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο Διαδίκτυο ένα μήνα μετά τις εξετάσεις.

 

Copyright (c) 2018 ELLINOGERMANIKI AGOGI. All rights reserved.