Αρχική σελίδα

Η Γη μας δεν είναι ένα ακίνητο ουράνιο σώμα. Κάνει τρεις διαφορετικές κινήσεις, κάθε μια από τις οποίες επηρεάζει τη ζωή μας διαφορετικά. Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της σε 23 ώρες, 56 λεπτά και 4,09 δευτερόλεπτα. Αντί για τη κίνηση αυτή, οι κάτοικοι της Γη αντιλαμβάνονται τη φαινόμενη κίνηση των ουράνιων σωμάτων από την ανατολή προς τη δύση. Η ταχύτητα ιδιοπεριστροφής της Γης είναι 15 μοίρες ανά ώρα. Στην ιδιοπεριστροφή της Γης οφείλεται η εναλλαγή μέρας και νύχτας.

Η δεύτερη κίνηση της Γης είναι η περιφορά της γύρω από τον Ήλιο. Η τροχιά κίνησης της Γης γύρω από τον Ήλιο είναι ελλειπτική και μια πλήρης περιφορά διαρκεί 364,25 μέρες και σε αυτή οφείλεται η αλλαγή στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας οφείλεται στη φαινόμενη τροχιά του Ήλιου στον ουράνιο θόλο η οποία δεν είναι σταθερή. Όσο πιο κατακόρυφη είναι η φαινόμενη τροχιά του Ήλιου τόσο περισσότερο διαρκεί η ημέρα.

Πίσω στην αρχή

Η τρίτη κίνηση της Γης αφορά τον άξονα περιστροφής της. Ο άξονας περιστροφής δεν είναι κατακόρυφος αλλά έχει μια κλίση 23,5 μοίρες περίπου. Στην κλίση του αυτή οφείλονται οι εποχές του έτους. Καθώς η Γη περιφέρεται,  είναι στραμμένο προς τον Ήλιο είτε το βόρειο είτε το νότιο ημισφαίριό της. Στο ημισφαίριο που είναι στραμμένο προς τον ήλιο, οι ηλιακές ακτίνες πέφτουν πιο κάθετα προς αυτό και το θερμαίνουν περισσότερο (καλοκαίρι), ενώ στο άλλο ημισφαίριο πέφτουν πλάγια και το θερμαίνουν λιγότερο (χειμώνας).

Πίσω στην αρχή

Όσο πιο μεγάλη η κλίση με την οποία πέφτουν οι ηλιακές ακτίνες σε μια περιοχή, τόσο λιγότερο τη θερμαίνουν.

Με μια περίοδο 42.000 ετών, η Γη ταλαντεύεται καθώς αλλάζει και η γωνία του άξονα της με το επίπεδο της εκλειπτικής, να μεταβάλλεται μεταξύ 22.1° και 24.5°.
Η μείωση της γωνίας από την τρέχουσα τιμή των 23.45° σημαίνει λιγότερες εποχιακές διαφορές μεταξύ των βόρειων και νότιων ημισφαιρίων, ενώ μια μεγαλύτερη γωνία σημαίνει μεγαλύτερες εποχιακές διαφορές (δηλ. ένα θερμότερο καλοκαίρι και ένα πιο δροσερό χειμώνα).
Καθώς δηλαδή η κλίση του άξονα αυξάνεται οι χειμώνες είναι πιο ψυχροί και τα καλοκαίρια είναι θερμότερα και στα δύο ημισφαίρια.
Επειδή λοιπόν η κλίση αλλάζει, οι εποχές όπως τις ξέρουμε μπορούν να γίνουν πιο υπερβολικές. Περισσότερη κλίση σημαίνει βαρύτερες εποχές, θερμότερα καλοκαίρια και πιο κρύοι χειμώνες. Μικρότερη κλίση σημαίνει λιγότερο βαριές εποχές, πιο δροσερά καλοκαίρια και ηπιότεροι χειμώνες.

Πίσω στην αρχή