9. ΤΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
     
  Κλίση ουδέτερων
     
  Α. Ουδέτερα ισοσύλλαβα
  1. Ουδέτερα σε -ο:
   
  Ενικός αριθμός   Πληθυντικός αριθμός
 Ονομ.  το   νερό    τα   νερά
 Γεν.  του νερού    των νερών
 Αιτ.  το  νερό    τα   νερά
 Κλητ.  --- νερό            ---- νερά
     
  2. Ουδέτερα σε -ο:
   
  Ενικός αριθμός   Πληθυντικός αριθμός
 Ονομ.  το  άτομο    τα   άτομα
 Γεν.  του ατόμου    των ατόμων
 Αιτ.  το  άτομο    τα   άτομα
 Κλητ.  --- άτομο            ---- άτομα
     
  3. Ουδέτερα σε -ι:
   
  Ενικός αριθμός   Πληθυντικός αριθμός
 Ονομ.  το   ψωμί    τα   ψωμιά
 Γεν.  του ψωμιού    των ψωμιών
 Αιτ.  το  ψωμί    τα   ψωμιά
 Κλητ.  --- ψωμί            ---- ψωμιά
     
  4. Ουδέτερα σε -ος:
   
  Ενικός αριθμός   Πληθυντικός αριθμός
 Ονομ.  το   λάθος    τα   λάθη
 Γεν.  του λάθους    των λαθών
 Αιτ.  το  λάθος    τα   λάθη
 Κλητ.  --- λάθος            ---- λάθη
     
  Β. Ουδέτερα ανισοσύλλαβα
  1. Ουδέτερα σε -μα:
   
  Ενικός αριθμός   Πληθυντικός αριθμός
 Ονομ.  το   άνοιγμα    τα   ανοίγματα
 Γεν.  του ανοίγματος    των ανοιγμάτων
 Αιτ.  το  άνοιγμα    τα   ανοίγματα
 Κλητ.  --- άνοιγμα            ---- ανοίγματα
     
  2. Ουδέτερα σε -σιμο:
   
  Ενικός αριθμός   Πληθυντικός αριθμός
 Ονομ.  το   ντύσιμο    τα   ντυσίματα
 Γεν.  του ντυσίματος    των ντυσιμάτων
 Αιτ.  το  ντύσιμο    τα   ντυσίματα
 Κλητ.  --- ντύσιμο            ---- ντυσίματα
     
  3. Ουδέτερα σε -ας, -ως:
   
  Ενικός αριθμός   Πληθυντικός αριθμός
 Ονομ.  το   τέρας    τα   τέρατα
 Γεν.  του τέρατος    των τεράτων
 Αιτ.  το  τέρας    τα   τέρατα
 Κλητ.  --- τέρας            ---- τέρατα
     
  4. Ουδέτερα σε -ος:
   
  Ενικός αριθμός   Πληθυντικός αριθμός
 Ονομ.  το   γεγονός    τα   γεγονότα
 Γεν.  του γεγονότος    των γεγονότων
 Αιτ.  το  γεγονός    τα   γεγονότα
 Κλητ.  --- γεγονός            ---- γεγονότα
     
  Γ.  Διπλόκλιτα
   

Μερικά αρσενικά ουσιαστικά σχηματίζουν τον πληθυντικό σε ουδέτερο γένος: 
   ο πλούτος - τα πλούτη.

ή σχηματίζουν εκτός από τον κανονικό και δεύτερο πληθυντικό σε ουδέτερο γένος:
  ο βράχος - οι βράχοι και τα βράχια

Οι δυο τύποι του πληθυντικού διαφέρουν κάποτε και στη σημασία.

   
ο λαιμός : οι λαιμοί - τα λαιμά (αρρώστια του λαιμού)
ο λόγος : οι λόγοι (ομιλίες, αιτίες) - τα λόγια (γεν. των λόγων)
ο χρόνος : οι χρόνοι (οι χρόνοι των ρημάτων) - τα χρόνια
ο αδερφός : οι αδερφοί - τα αδέρφια (αγόρια και κορίτσια μαζί)