Ο Διαγωνισμς
  ροι συμμετοχς
  Σχετικ με το Διαγωνισμ
  Κλυψη εξδων
  Για την επιλογ πειρματος
  Αξιολγηση   
  Ημερομηνες
  Δημσια εκδλωση
  Βραβευμνες εργασες
  Φωτογραφικ υλικ
  

Οι 20 επιλεγμνες εργασες


Διεθνς τος Χημεας (IYC 2011)
Copyright 2010 - 2011
Σχεδαση:
Ελληνογερμανινκ Αγωγ
 

Σχετικ με το Διαγωνισμ

Ο διαγωνισμς πραγματοποιεται σε δο φσεις.

1η φση: Αποστολ εργασιν
σοι ενδιαφρονται να συμμετσχουν στο Διαγωνισμ πρπει να κατεβσουν (απ τη διεθυνση www.ea.gr/chemistry2011/forma1.doc) και να συμπληρσουν τη φρμα με τον ττλο της εργασας, τα ονματα των συμμετεχντων μαθητν/εκπαιδευτικο, το νομα του σχολεου, τη διεθυνση και τα τηλφωνα επικοινωνας. Στη φρμα θα πρπει να περιλαμβνεται μια περληψη, στην οποα να περιγρφεται η πειραματικ δραστηριτητα και οι μαθησιακο της στχοι.
Παρταση υποβολς συμμετοχν:

Η πλρης εργασα σε ηλεκτρονικ μορφ, μαζ με τη φρμα συμμετοχς θα πρπει να σταλον το αργτερο ως τις 4/11/2011 στη διεθυνση chemistry@ea.gr. Απ τη φση αυτ θα προκριθον 20 ομδες βσει αξιολγησης που θα στηρζεται στα κριτρια επιλογς.


Η επιτροπ αξιολγησης θα καταβλλει κθε προσπθεια να ανακοινσει τα αποτελσματα μχρι την Παρασκευ 11/11/2011

2η φση: Ολοκλρωση του Διαγωνισμο
Ο Διαγωνισμς θα ολοκληρωθε με την παρουσαση των εργασιν των μαθητν στο πλασιο εορταστικς ημερδας για το διεθνς τος Χημεας που θα οργανωθε στην Αθνα στις 26 Νοεμβρου 2011, στις εγκαταστσεις των εκπαιδευτηρων «Ελληνογερμανικ Αγωγ». Για το σκοπ αυτ θα στηθον 20 ειδικ «περπτερα» με ευθνη των διοργανωτν του διαγωνισμο, τα οποα θα διακοσμηθον απ τις ομδες που προκρθηκαν στην τελικ φση. Κατ την παρουσαση των εργασιν των ομδων, θα γνει η επιλογ των τριν καλτερων εργασιν και η απονομ βραβεων. Κριτριο αξιολγησης θα αποτελσει η συνολικ παρουσαση των εργασιν των ομδων προς το κοιν της κθεσης (διακσμηση περιπτρου, παρουσαση και επδειξη πειραματικς διταξης στους επισκπτες, φωτογραφες, φυλλδια κ.λπ.). λες οι ομδες που θα συμμετσχουν στην τελικ φση του διαγωνισμο θα λβουν τιμητικ δικριση.

 


Ο διαγωνισμς υποστηρζεται απ το ργο PATHWAY, το οποο χρηματοδοτεται απ την Ευρωπακ Επιτροπ στο πλασιο του Προγρμματος «Επιστμη και Κοινωνα».