Ο Διαγωνισμς
  ροι συμμετοχς
  Σχετικ με το Διαγωνισμ
  Κλυψη εξδων
  Για την επιλογ πειρματος
  Αξιολγηση   
  Ημερομηνες
  Δημσια εκδλωση
  Βραβευμνες εργασες
  Φωτογραφικ υλικ
  

Οι 20 επιλεγμνες εργασες


Διεθνς τος Χημεας (IYC 2011)
Copyright 2010 - 2011
Σχεδαση:
Ελληνογερμανινκ Αγωγ
 

Δικαωμα συμμετοχς στο διαγωνισμ χουν ομδες μαθητν και εκπαιδευτικν λων των σχολεων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης της χρας.
Οι ομδες θα αποτελονται απ ναν εκπαιδευτικ και δο ως πντε μαθητς. Κθε ομδα μπορε να συμμετσχει στο διαγωνισμ με μα εργασα. Η εργασα αυτ μπορε να εναι μια μελτη μια ρευνα που θα περιλαμβνει μια περισστερες πειραματικς δραστηριτητες σε θεματικς εντητες που περιλαμβνονται στο αναλυτικ πργραμμα του Δημοτικο, Γυμνασου Λυκεου.
Κθε σχολεο μπορε, εν το επιθυμε, να συμμετσχει στο Διαγωνισμ με νω της μιας ομδες. Σε ττοια περπτωση, εναι καλ (αν και χι δεσμευτικ) οι συμμετοχς να αντιπροσωπεουν λα τα διαφορετικ σχολικ εππεδα (δηλ. Δημοτικ, Γυμνσιο, Λκειο
Η εργασα μπορε να περιλαμβνει και αυτνομες πειραματικς δραστηριτητες, οι οποες μως θα εξυπηρετον συγκεκριμνους διδακτικος στχους στις συγκεκριμνες θεματικς εντητες.

Κθε συμμετοχ θα πρπει να περιλαμβνει:

 • Ττλο, ονματα συμμετεχντων, νομα σχολεου
 • Περιγραφ των μαθησιακν στχων
 • Αναλυτικ περιγραφ της δραστηριτητας / ρευνας / μελτης
 • Φλλο Εργασας με:
      1) εισαγωγ (φωτογραφα / σκτσο και εισαγωγικ ερτημα)
      2) περιγραφ της πειραματικς (-ν) δραστηριτητας (-ττων)
      3) περιγραφ των μσων και των υλικν
      4) τις παρατηρσεις και τα συμπερσματα των μαθητν
 • Φωτογραφες (3-10) video μικρς διρκειας (1-3 λεπτ) απ την προετοιμασα και εκτλεση της πειραματικς δραστηριτητας.

 

Ο διαγωνισμς υποστηρζεται απ το ργο PATHWAY, το οποο χρηματοδοτεται απ την Ευρωπακ Επιτροπ στο πλασιο του Προγρμματος «Επιστμη και Κοινωνα».