Ο Διαγωνισμός
  Όροι συμμετοχής
  Σχετικά με το Διαγωνισμό
  Κάλυψη εξόδων
  Για την επιλογή πειράματος
  Αξιολόγηση
  Ημερομηνίες
  Δημόσια εκδήλωση
  Βραβευμένες εργασίες
  Φωτογραφικό υλικό
  Επικοινωνία

Οι 20 επιλεγμένες εργασίες

Ο Διαγωνισμός Χημείας στα
Χημικά Χρονικά

Διεθνές Έτος Χημείας (IYC 2011)
Copyright 2010 - 2011
Σχεδίαση:
Ελληνογερμανινκή Αγωγή
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ελληνογερμανική Αγωγή

Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Ένωση Ελλήνων Χημικών

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επιστήμης

Παγκόσμιο Έτος Φυσικής

Πρόγραμμα "Επιστήμη και Κοινωνία"

 

 

Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από το έργο HANDS-ON & BRAINS-ON, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιστήμη και Κοινωνία».