Ο Διαγωνισμς
  ροι συμμετοχς
  Σχετικ με το Διαγωνισμ
  Κλυψη εξδων
  Για την επιλογ πειρματος
  Αξιολγηση   
  Ημερομηνες
  Δημσια εκδλωση
  Βραβευμνες εργασες
  Φωτογραφικ υλικ
  

Οι 20 επιλεγμνες εργασες


Διεθνς τος Χημεας (IYC 2011)
Copyright 2010 - 2011
Σχεδαση:
Ελληνογερμανινκ Αγωγ
 

Επιλογ του Πειρματος

Για να διευκολνουμε τους συμμετχοντες, δνουμε παρακτω κποια κριτρια που θα βοηθσουν στην επιλογ πειρματος.

Το περαμα:

 • Πρπει να αφορ σε χημικ αντδραση φυσικοχημικ διεργασα που οι μαθητς μπορον να κατανοσουν και να περιγρψουν αναλυτικ (ακμη κι αν δεν την χουν διδαχθε).
 • Πρπει να περιλαμβνει κποιο σαφς οπτικ χαρακτηριστικ (αλλαγ χρματος, κλυση αερου, εκπομπ φωτς, μεταβολ φσης κλπ) που θα αιχμαλωτζει τη φαντασα των μαθητν και θα τους προσελκει να την μελετσουν σε βθος.
 • Στην ιδανικ περπτωση θα μπορε να γνει με καθημεριν και ακνδυνα υλικ.
 • Να μπορε να εκτελεστε απ τους διους τους μαθητς, στε η συμμετοχ τους σε αυτ να εναι μεση.
 • Αν η αντδραση περιλαμβνει κποια πιο επικνδυνα αντιδραστρια, θα μπορε να παρουσιαστε υπ τη μορφ βντεο το οποο θα χει καταγραφε προηγουμνως. Προπθεση για το παραπνω εναι να χουν τηρηθε καννες  ασφαλεας κατ την εκτλεση του πειρματος.
Ιδες για πειρματα μπορετε να πρετε (χωρς να περιοριστετε) απ ελληνγλωσσες πηγς:
 • Την Εβδομδα Χημεας που διοργαννει το Πανεπιστμιο Πατρν
 • Την επδειξη «Just add water» του Dr. Peter Wothers στο Πανεπιστμιο Αθηνν
 • Πειρματα που παρουσασαν φοιτητς του ΔιΧηΝΕΤ στο ΕΙΕ στα «Κυριακτικα Πρωιν» στις 13 Μαρτου 2011
 • Πειρματα περιλαμβνονται στο εκπαιδευτικ λογισμικ «Ο θαυμαστς κσμος της Χημεας για το Γυμνσιο» του Παιδαγωγικο Ινστιτοτο
 • Το διαδκτυο (π.χ. στο YouTube, τα κανλια τωνskarmikeefepereth, κ..)
 • Βιβλα (π.χ. Κλορας Ν., Η Μαγεα της Χημεας μσα απ Πειρματα, Εκδσεις του Πανεπιστημου Πατρν, Πτρα 1998)

Επσης μπορετε να συμβουλευθετε και ξενγλωσσες πηγς¨

 • ντυπες (π.χ. Kevin Hutchings, Classic chemistry experiments, Royal Society of Chemistry)
 • Ηλεκτρονικς (π.χ. YouTube, Resources for teaching Chemistry, κ..)

Παρακτω δνουμε να παρδειγμα πειρματος με ασφαλ υλικ, το οποο μπορε νετα να εκτελεστε απ τους μαθητςκαι το οποο δνει να εντυπωσιακ αποτλεσμα.
Η παρασκευ «θερμο πγου» δεχνει το φαινμενο της αλλαγς φσης (υγρ σε στερε), καθς και το φαινμενο της υπρψυξης (supercooling) στο CH3COONa·3H2O.

 
( ).

 

Ο διαγωνισμς υποστηρζεται απ το ργο PATHWAY, το οποο χρηματοδοτεται απ την Ευρωπακ Επιτροπ στο πλασιο του Προγρμματος «Επιστμη και Κοινωνα».