Ο Διαγωνισμς
  ροι συμμετοχς
  Σχετικ με το Διαγωνισμ
  Κλυψη εξδων
  Για την επιλογ πειρματος
  Αξιολγηση   
  Ημερομηνες
  Δημσια εκδλωση
  Βραβευμνες εργασες
  Φωτογραφικ υλικ
  

Οι 20 επιλεγμνες εργασες


Διεθνς τος Χημεας (IYC 2011)
Copyright 2010 - 2011
Σχεδαση:
Ελληνογερμανινκ Αγωγ
 

Διεθνς τος Χημεας (IYC 2011)

Το 2011 χει ανακηρυχθε Διεθνς τος Χημεας (IYC 2011), αφιερωμνο στα επιτεγματα και τη συνεισφορ της στην ανθρωπτητα. Η απφαση για αυτν τον εορτασμ ταν μια ιδα της Αιθιοπας, με την υποστριξη συνολικ 23 χωρν και ελφθη το 2008, με τη λογικ τι η χημεα παζει πρωτεοντα ρλο στην επτευξη των στχων της Δεκαετας του Ο.Η.Ε. για την Εκπαδευση για Αειφρο ανπτυξη (2005-2014).

Το IYC 2011 συντονζεται απ τη Διεθν νωση Καθαρς και Εφαρμοσμνης Χημεας (IUPAC) και τον Οργανισμ των Ηνωμνων Εθνν για την Εκπαδευση, την Επιστμη και τον Πολιτισμ (UNESCO). Το κεντρικ θμα του εορτασμο εναι "Χημεα: η ζω μας, το μλλον μας" (Chemistry–our life, our future) και αποσκοπε στο να προωθσει τη Χημεα προς το ευρ κοιν, να προσελκσει τους νους στο χρο, αλλ και να αναδεξει το ρλο της Χημεας στην επλυση παγκσμιων προβλημτων.

 

 

Ο διαγωνισμς υποστηρζεται απ το ργο PATHWAY, το οποο χρηματοδοτεται απ την Ευρωπακ Επιτροπ στο πλασιο του Προγρμματος «Επιστμη και Κοινωνα».