Ο Διαγωνισμός
  Όροι συμμετοχής
  Σχετικά με το Διαγωνισμό
  Κάλυψη εξόδων
  Για την επιλογή πειράματος
  Αξιολόγηση   
  Ημερομηνίες
  Δημόσια εκδήλωση
  Βραβευμένες εργασίες
  Φωτογραφικό υλικό
  Επικοινωνία

Οι 20 επιλεγμένες εργασίες

Ο Διαγωνισμός Χημείας στα
Χημικά Χρονικά

Διεθνές Έτος Χημείας (IYC 2011)
Copyright 2010 - 2011
Σχεδίαση:
Ελληνογερμανινκή Αγωγή
 

Ημερομηνίες

4 Νοεμβρίου 2011

Λήξη προθεσμίας υποβολής της πλήρους εργασίας (1η φάση του διαγωνισμού)

26 Νοεμβρίου2011

Παρουσίαση των βραβευμένων εργασιώνστο πλαίσιο εορταστικής ημερίδας για το διεθνές Έτος Χημείας που θα διοργανωθεί στην Αθήνα.

 

 

 

 

Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από το έργο PATHWAY, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιστήμη και Κοινωνία».