Ο Διαγωνισμός
  Όροι συμμετοχής
  Σχετικά με το Διαγωνισμό
  Κάλυψη εξόδων
  Για την επιλογή πειράματος
  Αξιολόγηση
  Ημερομηνίες
  Δημόσια εκδήλωση
  Βραβευμένες εργασίες
  Φωτογραφικό υλικό
  Επικοινωνία

Οι 20 επιλεγμένες εργασίες

Ο Διαγωνισμός Χημείας στα
Χημικά Χρονικά

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Copyright 2005 - 2006
Σχεδίαση:
Ελληνογερμανινκή Αγωγή
 

Δημόσια εκδήλωση

Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των 20 επιλεγμένων εργασιών των μαθητών στο πλαίσιο της έκθεσης, που θα οργανωθεί στις 26 Νοεμβρίου 2011, στις εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Αγωγής στην Παλλήνη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
(Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011)
Ώρα Δραστηριότητα
09.00 - 10.00 Προετοιμασία πειραμάτων - Στήσιμο πειραματικών διατάξεων
10.00 - 13.30 Διαγωνιστικό Μέρος
13.30 - 14.30

Γεύμα

15.00 - 15.15 Σύντομοι Χαιρετισμοί
15.15 - 15.30 "Η Χημεία στη ζωή μας και η σύνδεσή της με τη διδακτική πράξη"

Χρύσα Τζουγκράκη
Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας, ΕΚΠΑ
Διευθύντρια Σπουδών του ΠΜΣ ΔιΧηΝΕΤ
15.30 - 15:45

Η φιλοσοφική λίθος, ο Χάρι Πότερ και... η Χημεία

Γιώργος Αρβανίτης
Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών

16.00 - 16.15 Απονομή βραβείων

Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από το έργο PATHWAY, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιστήμη και Κοινωνία».