Ο Διαγωνισμς
  ροι συμμετοχς
  Σχετικ με το Διαγωνισμ
  Κλυψη εξδων
  Για την επιλογ πειρματος
  Αξιολγηση   
  Ημερομηνες
  Δημσια εκδλωση
  Βραβευμνες εργασες
  Φωτογραφικ υλικ
  

Οι 20 επιλεγμνες εργασες


Διεθνς τος Χημεας (IYC 2011)
Copyright 2010 - 2011
Σχεδαση:
Ελληνογερμανινκ Αγωγ
 
Μαθητικς Διαγωνισμς Πειραμτων Χημεας

Ανταποκρινμενοι στο κλεσμα των συντονιστν του Διεθνος τους Χημεας 2011, η Ελληνογερμανικ Αγωγ σε συνεργασα με το ΠΜΣ ΔιΧηΝΕΤ (Διδακτικ της Χημεας και Νες Εκπαιδευτικς Τεχνολογες) του Τμματος Χημεας του Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημου Αθηνν διοργαννουν Πανελλνιο Διαγωνισμ πειραμτων Χημεας για το Δημοτικ, το Γυμνσιο και το Λκειο με ττλο «Ερευν και Ανακαλπτω: Μικρο Ερευνητς σε Δρση». Ο Διαγωνισμς υποστηρζεται και απ την νωση Ελλνων Χημικν.

Ο διαγωνισμς υποστηρζεται απ το ργο PATHWAY, το οποο χρηματοδοτεται απ την Ευρωπακ Επιτροπ στο πλασιο του Προγρμματος «Επιστμη και Κοινωνα».